Corruption Perceptions Index 2015 - Press Release

Corupția întârzie dezvoltarea economică, împiedică procesele demo- cratice și afectează grav justiția și statul de drept. Nici unul dintre sta- tele europene nu este ferit de efectele acestui fenomen. Transparency International lansează astăzi ce-a de-a douăzecea ediţie a Indicelui de Percepţie a Corupţiei (IPC) — un indice global agregat inclu- zând până la 12 surse diferite, care captează percepția oamenilor de afaceri și a experților de țară cu privire la nivelul de corupție din sectorul public . Punctajele acordate țărilor reflectă gradul perceput de corupție: 100 de puncte înseamnă deloc corupt, iar 0 puncte foarte corupt. În România, IPC a fost calculat pentru prima data în anul 1997, pentru ca în anul 2012 să fie inclus în Strategia Naţională Anticorupţie ca indicator de performanţă al acesteia. România îşi propunea ca ţintă pentru anul 2015 să înregistreze un scor 63 de puncte - egal cu media statelor Uniunii Europene. Astăzi, IPC 2015 clasează România pe locul 58 în topul statelor lumii, cu un scor pe 46 de puncte , raportat la o medie a statelor Uniunii Europene de 65,36 de puncte. Deşi progresul nu este substanţial faţă de anul trecut, eforturile susţinute ale României în lupta împotriva corupţiei încep să fie vizibile în evoluţia indicilor de ţară. În 2014 România obţinea numai 43 de puncte şi se clasa abia pe locul 69 între statele lumii, pentru ca anul acesta să existe o urcare clasa- ment de 9 locuri. Este de remarcat şi faptul că în 2015 este pentru prima dată în ultimii ani când Indicele pentru România se înscrie într-o tendinţă ascendentă. Reformele care au făcut posibilă această creştere au fost datorate, nu în 10 instituții publice și inițiative la a căror înființare, im- plementare, consolidare TI-România a contribuit, printre care: DNA, DGA prin comitetul strategic, ANI, prin Consiliul Național de Integritate, CSM sau Ministerul Justiţiei 300 + sesiuni de training la care au participat peste 6.000 de cursanți din mediul de afaceri și din sectorul public. 6500+ cetățeni consiliați în cadrul Centrului de Resurse Anti- corupţie pentru Cetăţeni (ALAC) şi liniei dedicate avertizorilor de integri- tate. 120 + studii & ghiduri Privind integritatea. 10 mil cetățeni informați prin campaniile TI România.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwODU3