Newsletter 01/2019

PREZENTAREA proiectului LINC NEWSLETTER nr.1/2019 Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International RomaniaIAsociaţia Română pentru Transparenţă implementează proiectul LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate , cod MySMIS: 118824/ cod proiect: SIPOCA451. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capaci- tate Administrativă (POCA) 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor admi- nistraţiei publice centrale şi a Parlamentului. Valoarea totală a proiectului este de 3.689.575,25 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale este de 3.325.961,20 lei. Perioada de implementare este de 16 luni, din 30 iulie 2018 până în 30 ianuarie 2020. Obiective specifice şi rezultate estimate

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwODU3