În orice stat democratic, accesul la justiţie este un drept fundamental al oricărei persoane, indiferent de poziţia sa socială sau financiară. Din această cauză, costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să fie atât de mari încât să constituie un obstacol atunci când cineva vrea să apeleze la justiţie pentru a-şi realiza sau apăra un drept. Astfel, în anumite condiţii şi situaţii, este justificată susţinerea din partea statului a acestor persoane, cu ajutorul resurselor financiare publice.

Ajutorul public judiciar este  acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclu-siv pentru executarea silită a hotărârilor

judecătoresti sau a altor titluri executorii. El este reglementat prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Ajutorul public judiciar poate fi solicitat de catre orice persoană fizică, prin intermediul unei cereri scrise, cu condiţia ca aceasta să nu poată face faţă cheltuielilor unui proces sau a obţinerii consultanţei juridice pentru apărarea unui drept sau a unui interes legitim în faţa justiţiei, fără a-şi periclita întreţinerea sa sau a familiei sale.

Prin familie nu se înţeleg toate rudele, ci doar soţul sau soţia solicitantului, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă care au peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, cu condiţia să se afle în continuarea studiilor şi, bineînţeles, în întreţinerea solicitantului. Sunt incluse şi alte persoane dacă acestea au reşedinţa comună şi gospodăresc împreună cu solicitantul, iar în cazul copiilor de pana la 18 ani sau a persoanelor de până la 26 de ani aflate în continuarea studiilor, dacă se află în întreţinerea solicitantului.

Concret, ajutorul public judiciar constă în acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar şi a cauţiunilor, şi în acordarea apărării şi asistenţei gratuite printr-un avocat delegat de baroul avocaţilor.

Descarca