English

Incompatibilitate


Incompatibilităţile de funcţie suntacele situaţii în care un ales local (primar, viceprimar, consilier local sau judeţean, prefect sau subprefect) sau un funcţionar public ocupă mai multe funcţii în acelaşi timp, în ciuda faptului că acest cumul de funcţii este interzis prin lege.

English

Transparenta decizionala


În România, transparenţa decizio-nală este reglementată prin Legea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi prin adaptarea practicilor din instituţiile publice româneşti la cele existente în statele membre ale Uniunii Europene.

English

Functionarul public II


În general, sunt consideraţi ca făcând parte din categoria funcţionarilor publici toţi angajaţii din cadrul administraţiei publice, precum şi din diversele departamente ale guvernării.

English

Pages