English

Abuz in serviciu


Conform Codului Penal în vigoare, fapta de abuz în serviciu este împărţită în trei infracţiuni distincte: abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în seviciu contra intereselor persoanei, şi abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

English

Sistemul judiciar


În România, principiile, structura şi modul de organizare a sistemului judiciar sunt consemnate în Constituţia României şi în cadrul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.

English

Descentralizare vs deconcentrare


Atunci când se vorbeşte despre descentralizarea sau despre deconcentrarea puterii, foarte mulţi oameni confundă cei doi termeni. Sau cred că sunt sinonimi, adică au acelaşi înţeles, sau atribuie unuia înţelesul celuilalt. De fapt, cei doi termeni au fiecare înţelesul său, diferenţa dintre ei fiind foarte clară.

English

Abuz vs exces


Cei doi termeni sunt foarte apropiaţi ca semnificaţie, dar, foarte important, nu sunt sinonimi. De multe ori, diferenţa foarte importantă dintre înţelesurile acestor termeni este ignorată, ceea ce riscă să dea naştere unor erori foarte grave.

English

Pages