În perioada 26 – 27 septembrie 2018 a avut loc vizita de studiu şi networking la Bucureşti, organizată de Transparency International Romania în proiectul CETATE. În cadrul acestei vizite, un grup de funcţionari din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş a avut întâlniri cu instituţii publice din Capitală care au implementat sisteme de management al calităţii. Printre acestea s-au numărat: Primăria Municipiului București şi Directia Impozite şi Taxe Locale a Primăriei Sectorului 2.

De asemenea, funcţionarii din Primăria Caransebeș au discutat cu reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene despre cadrul de politică publică privind performanța în administrația publică locală și standardele de calitate în serviciile publice locale. Pe toată durata vizitei, delegaţia a fost însoţită de expertul  în managementul calităţii angajat de Transparency International Romania în proiectul DISC.

„Sper ca prin experienţele acumulate în vizita de studiu să devenim un model de bună practică, am făcut schimb de informaţii şi bune practici cu personalul din primăriile vizitate și din MDRAPFE”, a apreciat Andrei Ungur, manager de proiect.

Proiectul „CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, cod SIPOCA/MySmis: 88/120791 este implementat de Primăria Municipiului Caransebeş în parteneriat cu Transparency International Romania, în perioada martie 2018 – iulie 2019.

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

Cetate - Bucuresti, 26-27 septembrie 2018

Data publicare: 27/09/2018