03 Februarie 2021

București

Conferința de prezentare a rezultatelor proiectului LINC

Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania au organizat joi, 28 ianuarie 2021, conferința de prezentare a rezultatelor proiectului „LINC – creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate”, cod SMIS 118824 / cod proiect: SIPOCA451.

În prezența celor peste 50 de participanți, reprezentanții ANI și TI-România au reliefat obiectivele îndeplinite ale proiectului, cele mai importante dintre acestea constând în:

  • Elaborarea și diseminarea a trei proceduri unitare pentru prevenirea incidentelor de corupție – proceduri care urmează să fie implementate în instituțiile din administrația publică centrală;

  • Instruirea a peste 390 de persoane în domeniul transparenței, integrității și prevenirii corupției;

  • Elaborarea unui document de politică publică privind standarde de integritate aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare.

Lansat în 2018, proiectul LINC a avut menirea de a crea instrumente eficiente de răspuns la recomandările formulate de GRECO în raportul privind Runda a IV-a de evaluare, precum și cele exprimate de Comisia Europeană prin rapoartele MCV.

Sistemul de declarare a averilor și a intereselor are încă multe lacune și necesită îmbunătățiri. Proiectul LINC a venit în sprijinul instituțiilor centrale cu scopul de a clarifica cadrul normativ referitor la procedura de declarare, prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților, dar și pentru a oferi mecanisme prin care entitățile publice își pot crește capacitatea internă de prevenție. Instrumentele create și diseminate în cadrul acestui proiect pot fi folosite de instituții pentru implementarea imperativelor Strategiei Naționale Anticorupție”, a declarat Silviu Popa, secretar general al Agenției Naționale de Integritate.

Încă din faza de scriere a acestui proiect, ne-am propus să venim cu soluții la unele dintre problemele identificate inclusiv prin Strategia Națională Anticorupție, soluții ale căror efecte să dureze pe termen mediu și lung. Este de subliniat buna colaborare dintre societatea civilă și instituțiile publice, iar TI-Romania a colaborat foarte bine cu echipa Agenției Naționale de Integritate în acest proiect. Proiectul LINC este un exemplu din această perspectivă deoarece a fost menționat ca bună practică atât în raportul GRECO, cât și în raportul MCV, lansate în 2019” a menționat Georgeta Filip, specialist relații publice Transparency International Romania.

Proiectul LINC a fost un proiect de succes, atât prin numeroasele activități desfășurate, evenimentele de dezbatere și instruire organizate pentru reprezentați ai instituțiilor cheie și prin materialele elaborate de echipa de experți, cât și prin prisma adaptării la regulile impuse de pandemia de COVID-19”, a spus Daniel Belingher, managerul de proiect pentru LINC.

Conferința de prezentare a rezultatelor proiectului LINC a avut loc în sistem online și a adunat peste 50 de participanți din cadrul unor instituții precum: Direcția Generală Anticorupție, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Consiliul Concurenței.

Toate materialele elaborate în cadrul proiectului LINC pot fi consultate pe site-ul de proiect: www.proiect-linc.ro .

Proiectul LINC a fost implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania, în perioada 30 iulie 2018 – 30 ianuarie 2021, și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate la nivelul autorităților administrației publice centrale și Parlament.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să contactați: Patricia Berianu, specialist comunicare instituțională și media, e-mail: patricia.berianu@transparency.org.ro. De asemenea, informații suplimentare sunt disponibile și pe site-ul proiectului: www.proiect-linc.ro

 

 


Data publicare: 03/02/2021