Transparency International Romania a luat la cunoştinţa decizia Curţii Constituţionale comunicată ieri, de a amâna pronunţarea unei hotărâri cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, în vederea asigurării legalităţii depline a procedurilor stabilind data de 31 august ca termen pentru transmiterea de către Guvern a listelor electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul.

În acest context, Transparency International Romania solicită Guvernului României şi celorlalte instituţii implicate în verificarea şi actualizarea listelor electorale permanente să dea dovadă de responsabilitate şi să parcurgă acest proces în condiţii de maxima transparenţă, folosind aceleaşi criterii care au stat la baza întocmirii listelor utilizate în ziua de 29 iulie. Facem precizarea că acestea reprezintă premise esenţiale pentru asigurarea corectitudinii procesului de verificare şi actualizare şi a acurateţei datelor furnizate, în vederea înlăturării eventualelor suspiciuni de fraudă şi a contestaţiilor subsecvente. În acest sens atragem atenţia că se impune respectarea minimală a cerinţelor anexate în baza prevederilor legale

[1] . Totodată solicităm publicarea tuturor documentelor care stau la baza actualizării şi verificării listelor electorale permanente, precum şi publicarea comparativă a listelor propriu-zise, mascându-se acolo unde este cazul datele privind CNP-ul şi cartea de identitate.

Transparency International Romania apreciază că asigurarea transparenţei întregului proces de verificare şi confirmare a rezultatelor referendumului, precum şi a etapelor intermediare, trebuie să aibă drept obiective restabilirea încrederii cetăţenilor în sistemul democratic şi în valoarea votului liber exprimat în exercitarea suveranităţii poporului român, precum şi a încrederii cercurilor internaţionale cu privire la respectarea drepturilor fundamentale şi a statului de drept în România.

Transparency International România solicită tuturor autorităţilor să respecte decizia Curţii Constituţionale şi să se abţină de la orice acte care să împiedice îndeplinirea dispoziţiilor date prin încheierea de şedinţă a Curţii. În acest sens, solicităm Parchetului General să restituie de îndată Autorităţii Electorale Permanente listele originale pe baza cărora s-a desfăşurat referendumul, pe care le-a ridicat în data de 2.08.2012 la ora 22.00 fără acordul prealabil al Biroului Electoral Central, potrivit dispoziţiilor legale. Facem precizarea că pentru îndeplinirea de către Autoritatea Electorală Permanentă a obligaţiei de actualizare dispusă de Curtea Constituţională, este necesar ca listele originale să se afle la AEP, întrucât acestea sunt documentele oficiale supuse actualizării.

Transparency International România îşi exprimă speranţa că toate instituţiile chemate să răspundă solicitărilor Curţii Constituţionale vor pune la dispoziţia acesteia informaţii clare, fundamentate în mod transparent, care să permită adoptarea unei decizii în acord cu normele legale, principiile şi valorile statului român. Numai aşa România va putea da un semnal clar de maturitate politică, atât pe plan intern, cât şi internaţional, pentru a se putea concentra ulterior pe implementarea efectivă a reformelor atât de necesare şi aşteptate, pe care şi le-a asumat.

Obligaţii legale şi de transparenţă în procesul de îndeplinire a dispoziţiilor Curţii Constituţionale

 

În vederea asigurării transparentei şi legalităţii procesului de actualizare a listelor electorale permanente conform deciziei Curţii Constituţionale a României, în baza art. 17 alin (1) din legea 3/2000 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 26 alin (4) din Legea 35/2008, este necesar ca acesta să vizeze actualizarea listelor electorale permanente pe baza cărora s-a desfăşurat referendumul naţional din 29.07.2012 și să fie realizat cu respectarea următoarelor condiţii:

  1. persoanele care au decedat ulterior datei de 29 iulie 2012 să nu fie radiate din listele actualizate
  2. persoanele care au îndeplinit 18 ani după data de 01.08.2012 să nu fie adăugate în listele actualizate
  3. persoanele a căror cărţi de identitate erau expirate la data de 29.07.2012 să nu fie introduse în listele actualizate (acestea fiind de resortul listelor suplimentare după obţinerea actelor de identitate valabile pe baza cărora se poate exercita votul la secţiile de votare)
  4. persoanele care nu aveau la data de 29.07.2012 rezidenţa în România să nu fie introduse în listele actualizate ale unităţilor administrativ-teritoriale, şi să fie incluse în listele electorale permanente deţinute de misiunile diplomatice

 

În vederea asigurării transparenţei şi legalităţii şi deplinei încrederi în acest proces este necesar ca măsurile de actualizare să beneficieze de surse de control si validare încrucişate din alte surse şi baze de date după cum urmează:

  1. solicitarea documentelor privind stabilirea rezidenţei permanente a cetăţenilor români în celelalte state ale Uniunii Europene de la de la autorităţile omoloage ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
  2. verificarea persoanelor care nu au drept de vot prin confruntarea bazelor de date ale Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Ministerului Justiţiei şi Direcţiei cazier pentru identificarea exactă a cetăţenilor care la data de 29.07.2012 erau minori, puşi sub interdicţie judecătorească sau decăzuţi din drepturile electorale prin sentinţe de condamnare penală
  3. publicarea detaliată a surselor de informaţii oficiale, a modalităţii de calcul al populaţiei şi a rezultatului actualizării listelor electorale permanente
  4. publicarea comparativă, pentru fiecare dintre judeţele ţării şi a Municipiului Bucureşti, a datelor după procesul de actualizare a listelor electorale valabile la data de 29.07.2012

 

Transparency International România solicită tuturor autorităţilor să respecte decizia Curţii Constituţionale şi să se abţină de la orice acte nelegale care să împiedice îndeplinirea dispoziţiilor date prin încheierea de şedinţă a Curţii. Consiliul Director al Transparency International Romania

Persoană de contact:
Iulia Coşpănaru: office @ transparency.org.ro, +4 0731 332 902

 

Nota: Legea 3/2000 privind organizarea referendumului, art. 17 alin (1) coroborat cu art. 26 alin (4) din Legea 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului


Data publicare: 03/08/2012