confirmare

Permisiuni
Avem nevoie de confirmarea dumneavoastră, pentru a continua să vă transmitem newslettere, comunicate, rapoarte, sau alte informaţii despre activități derulate de Transparency International Romania.
Transparency International Romania va folosi datele dvs. doar pentru a vă informa cu privire la newslettere, comunicate, rapoarte noi, evenimente sau alte activități ale organizației. Puteți anula înscrierea la dpo@transparency.org.ro. Prin abonarea la aceste servicii sunteți de acord să vă folosim datele în concordanță cu aceste condiții.