• Scopul proiectului este de a pune la dispoziţie publicului interesat din România versiunea în limba română a unei lucrări clasice în abordarea fenomenului corupţiei, elaborată şi permanent actualizată de Transparency International şi de a contribui astfel la clarficarea conceptuală a dezbaterii publice asupra corupţiei, precum şi la clarficarea principalelor opţiuni în elaborarea politicilor publice de limitare a corupţiei. Proiectul se desfăşoară în Bucureşti.
  • Scopul proiectului a fost de a propune amendamente la proiectul elaborat de guvern, vizand obtinerea unei transparente reale a procesului de reglementare si decizional la nivelul administratiei locale si centrale. Si de a oferi administratiei si cetatenilor un Ghid de implementare a Legii 52/2003 cu privire la Transparenta Decizionala in Adminstratia Publica.
  • O cercetare pe marginea cazurilor de jurisprudenta rezolvate de Ombuudsmanul UE  in legatura cu accesul la informatia de interes public  stabilirea unor contacte cu biroul Ombusman-ului UE si organizarea unor schimburi de experienta: o vizită a doi sau trei reprezentanţi ai Avocatului Poporului la birourile Ombudsman-ului UE şi invitarea a doi sau trei reprezentanţi ai acestei instituţii în Romînia  pentru discutarea cazurilor de apărare a dreptului de acces la informati de interes public organizarea de mese rotunde cu ocazia viuzitei reprezentanţilor Ombudsmnaului UE în care să se prezinte cazuri relevante şi felul în care funcţionează instituţia europeană. Participanţii vor fi reprezentanţi ai Avocatului Poporului, menbrii ai Comisiei Delegaţiei Europene la Bucureşti, funcţionari din Ministerul iInformatţiei Publice, ziarişti, reprezentanşi ai ONG-urilor active în domeniu. Rezulltatul va fi un documenzt care să contureze modalitatea de implicarea a Avocatului Poporului în apărarea dreptului de acces la informaţia de interes public producerea unor materiale promoţionale pentru conştientizarea opiniei publice asupra rolului pe care instutuţia Avocatului Poporullui îl are de jucat în apărarea dreptului de acces la informaţia de  interes public al cetăţeanului, conform miodelului European. Tipărirea acestora organizarea de campanii publice printr-o stategie de distribiuire a materialelor promoţionale, însoţită de o campanie mass-media conferinţă de evaluare a proiectului şi planificarea modalităţii de continuare a lui, cu participarea reprezentanţilor Ombudsmanului UE, Delegaţiei comisiei europene, USAID şi alţi potenţiali finanţatori strategici, activişti din sectorul neguvernamental şi reprezentanţi ai unor organizaţii din provincie care se vor ocupa de distribuirea materialelor promotionale ale proiectullui în ţară