• Proiectul îşi propune să promoveze soluţii şi instrumente, precum şi modele de bună practică aplicate în mediul de afaceri din Norvegia, care au drept efect reducerea vulnerabilităților la corupție, întărirea capacității companiilor de a evita acordarea de plăți de facilitare și situațiile în care pot fi șantajate. Proiectul are ca obiectiv creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri. Proiectul își propune să realizeze o rețea de persoane și companii care înțeleg riscurile la care se expun și sancțiunile de care sunt pasibile pentru corupție sau concurență neloială și care aplică aceleași valori și standarde de integritate în plan profesional, astfel încât să le faciliteze colaborarea și să devină la rândul lor modele de integritate și conformitate pentru alte companii cu care interacționează în mediul de afaceri.
  • Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii victimelor şi martorilor faptelor de corupţie de a-şi soluţiona prin mijloacele legale şi administrative plângerile.
  • Asumarea de către elevii de liceu a unui stil de viaţă integru şi demn în beneficiul propriu, al familiei şi al comunităţii
  • Promovarea unei aplicări mai eficiente a legilor și a standardelor din întreaga lume și reducerea impunității pentru acte de corupție. Elaborarea unui studiu care arata modul in care principiile ONU sunt interpretate în diverse convenții internaționale și regionale în ceea ce privește sistemul judiciar
  • Scopul proiectului este de a încuraja avertizarea de integritate prin sensibilizarea populației în legătură cu legislația și a instrumentele avertizării de integritate. A învăţa din experiența sectorului public și a dezvolta și pilota o soluție dedicată pentru protecția avertizorilor de integritate în sectorul privat, care se bazează pe cadrul juridic general și pe regulamentele interne obligatorii care urmează să fie adoptate de către companii. A încuraja dezvăluirea neregulilor și identificarea vulnerabilităților care au condus la acestea, pentru a le permite companiilor să le închidă și să îşi securizeze profitul și reputația.
  • Sensibilizarea și informarea guvernelor, magistraților, juriștilor și cadrelor universitare din statele membre și instituțiile UE cu privire la impactul termenelor de prescripţie asupra intereselor financiare ale UE. O cercetare juridică comparativă cu privire la impactul termenelor de prescripţie asupra cazurilor de corupție care afectează fondurile UE în Italia și în celelalte state membre selectate.
  • Proiectul se axează pe activități de promovare a eticii, conformității și integrității în afaceri. Proiectul va disemina instrumentele Transparency International pentru integritate în afaceri și soluții adaptate la nevoile specific ale mediului de afaceri românesc. Scopul proiectului este de a dezvolta grupuri de acțiune locală care să sprijine implementarea practică a pliticilor de promovare a integrității în afaceri, precum și alte soluții pe termen lung de prevenire a corupției.