Scopul proiectului:

Proiectul urmăreşte conştientizarea benefiiciilor unui comportament integru în licee, atât din partea profesorilor şi a personalului administrativ, cât şi din partea elevilor şi a părinţilor acestora.

Rezultatele proiectului:

  • 8 focus grupuri cu reprezentanţi ai grupurilor ţintă.
  • 4 traininguri.
  • un seminar final având ca obiect diseminarea informaţiilor cu privire la bunele practici şi la mecanismele interne de plângere.
  • un ghid privind aplicarea principiilor etice şi combaterea corupţiei în licee.

Rolul organizaţiei dumneavoastră:

TI-Romania realizează managementul proiectului şi activităţile de cercetare şi elaborare a ghidului.

Costul proiectului:

EURO 7,790

Parteneri:

Fundaţia Konrad Adenauer – Reprezentanta din România şi Fundaţia Friedrich Ebert – Sucursala din România