Obiectul lucrării este lămurirea conceptuală a expertizei judiciare şi găsirea celor mai fiabile modalităţi de lucru pentru ceea ce se doreşte pe viitorîn activitatea de expertiză judiciară, în condiţii de integritate a desfăşurării activităţii.

Făcând trimitere la Obiectivul de referinţă 1 din Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) din iulie 2012, expertul judiciar trebuie să-şi aducă contribuţia în asigurarea unei transpareţe şi eficienţe sporite a actului de justiţie.

Expertiza judiciară este utilizată în variate domenii pentru lămurirea unor aspecte de fapt de strictă specialitate sau pentru interpretarea unor informaţii în scopul soluţionării problemelor controversate sau litigioase, de cele mai multe ori fiind hotărâtoare în adoptarea deciziei. Cu toate acestea, activitatea de expertiză judiciară nu are o reglementare care să asigure cadrul legal unitar de desfăşurare, ce să-i asigure integritatea.

 

descarca