Proiectul este derulat de un consorţiu internaţional din care fac parte GDSI Limited – în calitate de lider, Legal Aid Board şi Transparency International Romania.

Implementarea proiectului presupune acordarea de asistenţă tehnică Ministerului Justiţiei în vederea îmbunătăţiirii cadrului legislativ şi instituţional de asistenţă juridică gratuită şi a nivelului de conştientizare de către diverse categorii de populaţia.

Între activităţile propuse se numără evaluarea cadrului legislativ şi instituţional de asistenţă juridică gratuită în materie civilă şi penală; organizarea unor workshop-uri pentru identificare de propuneri bazate pe modele de bune practici comunitare pentru asigurarea eficacităţii şi calităţii sistemului de asistenţă juridică gratuită; elaborarea unui studiu de fezabilitate a propunerilor formulate; derularea unui program pilot într-o instanţă şi organizarea unei campanii extinse de conştientizare printre avocaţi, magistraţi, executori judecătoreşti, şi publicul general (i.e. seminari, materiale informative, etc.).

Rolul TI-Romania în acest proiect este de a elabora o politică publică privind acordarea de asistenţă juridică gratuită în România, pornind de la analiza cadrului legislativ existent în materie şi de la o evaluare a capacităţii instituţionale.

Politica astfel formulată va beneficia de un studiu de fezabilitate şi ulterior de o aplicare efectivă în cadrul unui program pilot. În toate aceste demersuri, se va realiza şi o analiză a rezultatelor obţinute, în scopul remedierii acelor probleme rezultate din aplicarea sa.

Finalizarea proiectului va consta în promovarea noii politici adoptate de beneficiar (Ministerul Justiţiei) în mediul juridic, printr-o campanie de conştientizare.

Programul se deruleată în perioada decembrie 2006 – martie 2008, în Bucureşti, Cluj şi Iaşi.