STANDARDELE ISO

Standardele ISO sunt standarde elaborate şi publicate de către Organizația Internațională de Standardizare, o confederație internațională de stabilire a normelor în toate domeniile cu excepția electricității, a electronicii şi a telecomunicaţiilor. Ele sunt formate dintr-o serie de reguli, caracteristici şi indicatori, a căror respectare este menită să ridice nivelul calităţii produselor şi serviciilor din diverse domenii. Pe lângă asta, standardele ISO ajută la reducerea costurilor şi la creşterea productivităţii, permiţând astfel companiilor să acceseze pieţe la care altfel nu ar avea acces.

Standardele ISO sunt elaborate de un panel de experţi, care formează un comitet tehnic. Aceştia elaborează un draft de standard, care este trimis membrilor Organizației Internaționale de Standardizare. Dacă primeşte aprobarea acestora, draftul devin un standard oficial. Dacă nu, el este trimis înapoi la comitetul tehnic pentru modificări.

În elaborarea standardelor, experţii ţin seama de o serie de principii. Primul este că standardele ISO răspund unei nevoi a pieţii. Al doilea este că standardele se bazează pe opiniile unor experţi de pe tot globul. Al treilea este că standardele ISO sunt elaborate printr-un proces cu stakeholderi multipli. Al patrulea este că standardele sunt bazate pe un consens.

Principalele standarde ISO sunt următoarele: ISO 1 – ISO 999 se aplică în domenii diverse, în special de producţie; ISO 1000 – ISO 8999 au ca obiect coduri şi limbaje; ISO 9000 - ISO 9099 au ca obiect managementul calităţii; ISO 9107 - ISO 1997 au ca obiect cerințe logice, codări şi limbaje; ISO 14000 are ca obiect mediul; ISO 19100 – ISO 19999 au ca obiect informații geografice; ISO 26000 are ca obiect responsabilitatea socială a organizațiilor; ISO 27000 are ca obiect securitatea informației.

Descarca