Transparency International România este cunoscută ca organizaţie neguvernamentală care pune accentul pe prevenţie şi vine cu soluţii pentru consolidarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi remedierea vulnerabilităţilor identificate atât în cadrul instituţiilor publice cât şi în mediul de afaceri.

Transparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă instituţii internaţionale precum Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004).

 

Punem accentul pe prevenţie

Ne implicăm în comunitate, cu scopul de a dezvolta o cultură socială a integrității şi responsabilităţii.

Propunem soluţii pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică şi în sectorul privat, prin produse și servicii de top.

 

Acţionăm în parteneriat cu instituţii şi organizaţii care promovează aceleaşi valori.

 

Deschidem noi oportunităţi la nivel regional şi local, pentru toţi cei care vor să fie promotori ai integrităţii în comunităţile în care trăiesc.


Impact Transparency International Romania

Conferinţe

peste 120 de conferinte cu peste 3.500 de participanti

 

 

Training

peste 130 de sesiuni cu peste 4.800 de participanti

 

Workshop

peste 50 de sesiuni cu peste 1.700 de participant

Transparency International România în cei peste 18 ani de activitate

Am publicat peste 120 de studii și ghiduri pentru cetăţeni, oameni de afaceri şi profesionişti din sistemul judiciar.

Peste 40 de propuneri de politici publice și acte normative elaborate și promovate de TI-RO au fost adoptate de autorități.

Printre acestea se numără:

  • incriminarea abuzului în serviciu ca infracțiune de corupție

  • prima lege din UE pentru protecția avertizorilor de integritate, Legii nr. 571/2004

  • adoptarea codurilor de conduită pentru personalul contractual al instituţiilor publice

  • modificarea articolului 191 al Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, articol în baza căruia sunt soluționate în prezent 25% din cazurile DNA

Prin iniţiativele, recomandările şi soluţiile propuse, TI-Romania a contribuit la punerea bazelor şi operaţionalizarea unor instituții publice cu rol anti-corupție precum
Direcția Generală Anticorupție - prin comitetul strategic
Agenția Națională de Integritate - prin Consiliul Național de Integritate.

Totodată, TI-Romania şi-a adus aportul la consolidarea şi buna funcţionare a unor instituții publice precum Direcția Națională Anticorupție
Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

 

Peste 6.000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul centrului ALAC

 

Primele 5 Pacte de Integritate semnate de reprezentanţi din mediul de afaceri, mediul academic, ONG-uri/sindicate, sectorul sanitar şi IMM-uri, cu peste 60 de membri fondatori.

 

Am derulat peste 300 de sesiuni de formare/perfecționare profesională, cu peste 6.000 de cursanți din sectorul public și mediul de afaceri.

 

Prin proiectele şi activităţile derulate, iniţiativele şi soluţiile implementate, TI-RO continuă eforturile de a genera o masă critică de oameni care se aliniază valorilor Transparency International şi care utilizează instrumentele dezvoltate în cadrul organizaţiei, pentru a promova integritatea la nivelul comunităţii.

Solutii pentru Integritate

Transparency International Romania oferă soluţii personalizate şi instrumente aplicabile pentru consolidarea principiilor de etică şi conformitate la nivelul organizaţiei/companiei, remedierea vulnerabilităţilor identificate, managementul performanţei, training pentru angajaţi.

Am creat un concept propriu care asigură un rezultat realist și util beneficiarilor, prin combinarea asistenței tehnice de implementare cu formarea profesională necesară utilizării efective post implementare, cu rezultate remarcabile.


Repere in dezvoltarea institutionala