09 decembrie 2018

Bucureşti

Comunicat de presă

Ziua Internaţională anticorupţie este un bun prilej pentru a ne reaminti că România a semnat şi a ratificat prin lege Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, angajându-se astfel să promoveze integritatea, responsabilitatea şi buna gestiune a afacerilor publice şi a bunurilor publice.

Un capitol important din Convenţie este cel privind măsurile preventive pe care statele semnatare se angajează să le pună în practică. Printre acestea se numără “politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate”.

În ultimii 15 ani, au fost făcuţi paşi importanţi, precum înfiinţarea şi operaţionalizarea unor instituţii cu rol în prevenirea şi combaterea corupţiei, îmbunătăţirea legislaţiei privind transparenţa decizională, implicarea societăţii civile.

Indicele de Percepţie a Corupţiei, care măsoară gradul de corupţie în sectorul public, aşa cum este perceput de mediul de afaceri şi experţi independenţi, confirmă acest fapt. Dacă în 2003 România înregistra 2,8 puncte din 10, unde 10 însemna “cel mai puţin corupt”, în 2018 scorul României este de 4,8 puncte din 10. Progresele nu au fost însă constante, ţara noastră este în continuare pe locul 25 la nivelul Uniunii Europene în clasamentul realizat de Transparency International.

Transparency International Romania consideră că este nevoie de o implicare constantă a tuturor reprezentanţilor societăţii, de la clasa politică, instituţii publice, la mediul privat şi cetăţeni, fiecare având rolul şi responsabilitatea sa în lupta împotriva corupţiei.

Prin activitatea desfăşurată şi parteneriatele derulate, Transparency International Romania pune accentual pe prevenţie şi vine cu soluţii pentru consolidarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi remedierea vulnerabilităţilor identificare atât în cadrul instituţiilor publice cât şi în mediul de afaceri.

Transparency International Romania are peste 18 ani de activitate în sectorul neguvernamental, perioadă în care a contribuit inclusiv la înfiinţarea/consolidarea unor instituţii publice precum Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie, a elaborat politici publice şi standarde de etică şi integritate în sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.


Data publicare: 09/12/2018