Transparency International Romania implementează împreună cu Primăria Municipiului Botoşani proiectul DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității.

Conferinţa de deschidere a proiectului a avut loc vineri, 28 septembrie 2018, la sediul Primăriei beneficiarului  proiectului. La eveniment au participat atât reprezentanţi ai autorităţilor locale, cât şi membri ai echipei de implementare din partea celor doi parteneri.

Cei doi parteneri au ca obiectiv principal “dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității și Performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari”.

Printre rezultatele proiectului se numără:

  • un studiu de bune practici în domeniul managementului calității în administrația publică, publicat;
  • sistem de management al calității și performanței unitar, implementat;
  • Recertificarea SR EN ISO 9001;
  • sistem informatic integrat de management al documentelor, dezvoltat și implementat;
  • Un manual privind instrumentele create în cadrul proiectului, elaborat, tipărit si diseminat.

Valoare totală a proiectului este de  414.468,11 lei, din care valoarea cofinanțării UE şi a finanţării naţionale este de 349.239,24 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

 

DISC - Botosani, 28 septembrie 2018

Data publicare: 28/09/2018