Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Transparency International Romania au organizat luni, 24 iunie 2019, conferința de prezentare a proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU - Strategia 2030”, cod MySMIS: 126475 / cod proiect: SIPOCA 563.

Evenimentul a fost deschis de președintele Consiliului Județean Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, care a urat succes echipei în implementarea unui proiect ambiţios, dar în acelaşi timp deosebit de util pentru comunitatea locală.

În cadrul proiectului sunt implicaţi atât experţi din partea CJ Sibiu, cât şi din partea Transparency International Romania, cele două instiuau prezentat obiectivele și rezultatele vizate de proiect, precum și procesul prin care acestea vor fi realizate.

La eveniment au fost prezenţi atât angajați din cadrul CJ Sibiu şi T-Romania, cât şi reprezentanţi din partea altor instituţii locale, precum și jurnaliști.

Proiectul SIBIU - Strategia 2030 are ca obiectiv general optimizarea proceselor orientate către beneficiari în cadrul administrației Județului Sibiu, prin abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung, utilizând instrumente de planificare a investițiilor, bugetelor și intervențiilor în comunitate și prin dezvoltarea soluțiilor de simplificare a relației dintre Consiliul Județean și cetățeni.

Principalele rezultate așteptate:

  • Un mecanism de prioritizare a investiţiilor şi deciziilor Consiliului Judeţean.

  • Politici publice judeţene fundamentate şi bugetate în raport cu planificarea strategică pe termen lung.

  • Strategia de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru perioada 2021-2030, elaborată.

  • Soluţii dezvoltate pentru servicii de sănătate furnizate online.

  • Arhiva electronică realizată în cadrul CJ Sibiu, DGASPC Sibiu şi al spitalelor din subordinea CJ Sibiu.

  • Competenţe, cunoştinţe şi abilităţi ale personalului Consiliului Judeţean şi instituţiilor subordonate.

Perioada de implementare a proiectului: martie 2019 - februarie 2021.

Proiectul SIBIU - Strategia 2030 este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Prin acest proiect se continuă buna colaborare dintre cele două instituții, colaborare demarată prin intermediul altor proiecte desfășurate împreună, ca de exemplu „Spre o administrație publică performantă” (cod proiect: SIPOCA 477) și „Să spunem NU corupției” (cod proiect: SIPOCA 439.


Sibiu - 24 iunie 2019

Data publicare: 25/06/2019