Consiliul Director al Transparency International a luat notă de articolele apărute în Academia Caţavencu în ultima perioadă în care au fost aduse o serie de acuze domnului Victor Alistar. Deoarece acestea i-au fost aduse acestuia în calitatea sa de Director Executiv al Transparency International România, ci nu de persoană privată, Consiliul s-a autosesizat considerându-le un atac la adresa mişcării de transparenţă şi nu a unei persoane fizice şi a luat în discuţie acest material de presă.

Conform procedurilor interne de transparenţă a fost convocat Senatul Transparency International România, care s-a întrunit pe data de 12.06.2009. Senatul a constatat că acuzele aduse lui Victor Alistar, în calitatea sa de Director Executiv al TI România se referă la:

  • Declaraţia de avere a domnului Victor Alistar, depusă la încetarea raporturilor de serviciu cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  • Suspendarea pe o perioada de 5 ani a raportului de serviciu al domnului Victor Alistar cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  • Veniturile obţinute de Victor Alistar în decursul anului 2008
  • Achiziţia unei maşini de către domnul Victor Alistar

În urma analizei efectuate pe baza documentelor, precum şi a confirmărilor primite de la instituţiile de la care s-au solicitat informaţii, Senatul şi Consiliul Director al TI România au constatat următoarele:

În ceea ce priveşte imaginea sau implicarea Transparency International România în această campanie de presă, Senatul constată că nu o conduită reprobabilă a Directorului Executiv a declanşat acuzaţiile de presă, ci tocmai poziţia fermă a TI România, reprezentată de Directorul Executiv, faţă de problemele de integritate la nivelul conducerii ANI, semnalate de avertizori şi faţă de riscurile promovării unor coduri insuficient elaborate, ambele probleme fiind de natură să declanşeze acest tip de reacţii care pot afecta şi imaginea Transparency International.

În consecinţă, Transparency International România respinge ferm orice încercare de intimidare a membrilor şi personalului TI România şi susţine în continuare poziţia sa şi a executivului său în lupta anticorupţie din România.

Marian V. POPA
Preşedinte 
Transparency International România


Data publicare: 19/06/2009