Transparency International Romania a organizat în perioada 27-29 martie 2019, în cadrul proiectului „Spre o administrație publică performantă, cod SIPOCA: 477/SMIS2014+: 119841, două vizite de studiu la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Primăria Sectorului 2.

La întâlnirile cu experții instituțiilor anterior menționate au participat zece funcționari din Consiliul Județean Sibiu, lider al proiectului.

Temele abordate în cadrul întâlnirilor au fost, printre altele, implementarea instrumentelor de management al calității și/sau documentelor (precum CAF, ISO sau SMC); importanța consultării regulate a satisfacției cetățenilor cu privire la serviciile furnizate; necesitatea debirocratizărilor operațiunilor ce au loc între populație și administrație.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) implementează un sistem de 10 module de management al documentelor; gestionează în prezent două proiecte în cadrul POCA 2014-2020 în domeniul managementului calității, unul de evaluare a impactului proiectelor POCA în domeniul managementului calității din cadrul autorităților publice locale și alt proiect de implementare a unui sistem de management al calității în cadrul ministerului. MDRAP este singurul minister care implementează ISO 37 001 (sistem de management anti-mită).

Primăria Sectorului 2 a dezvoltat o platformă digitală cu scopul de a eficientiza raportul dintre instituție și cetățean. În acest sens, platforma permite vizualizarea declarațiilor de impunere, transmiterea de decizii/documente administrative către cetățeni, solicitarea unei întâlniri cu un reprezentant al instituției fără să fie nevoie de depunerea unei cereri în format fizic. În fiecare sediu sunt ghișee exclusive pentru programările online. Platforma pune la dispoziție un chestionar prin care se măsoară satisfacția legată de acest serviciile oferite. Din 300.000 cetățeni, aproximativ 20.000 folosesc plata și modulul online, există o creștere exponențială, dar există și o anume reticență cu privire la plata online.

Pe toată durata vizitei, delegația a fost însoțită de coordonatorul de proiect din partea Transparency International Romania.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii şi Performanţei unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru; actualizarea şi extinderea sistemului informatic inovativ de management al documentelor; certificarea ISO9001:2015 şi pregătirea resursei umane din CJSibiu, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi consolidării capacităţii instituţionale.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020


27-29 martie 2019


Data publicare: 29/03/2019