Luni, 31 octombrie 2011, Senatul a respins pentru a doua oară proiectul de lege privind unificarea practicii judiciare, în ciuda faptului că aplicarea neunitară de către instanțele judecătorești a legilor adoptate de Parlament este o problemă veche și pentru care România și-a asumat în repetate rânduri obligația de soluționare. Transparency International România atrage atenția că sub aparența unor bune intenții legate de evitarea dublării legislației – prin invocarea faptului că reglementări similare se regăsesc deja în noile coduri, Senatul a făcut un mare deserviciu atât justiției, cât și justițiabililor.

Barometrul Global al Corupției arăta în 2010 că justiția este percepută ca a treia cea mai vulnerabilă la corupție instituție din România, primele fiind chiar parlamentul și partidele politice care au decis soarta acestui proiect de lege. Iar principala cauză a acestei percepții în rândul populației este generată de obținerea unor soluții contradictorii în cazuri cât se poate de asemănătoare. Astfel de situații se întâlnesc chiar în soluții ale aceleiași instanțe. Apreciem că în astfel de situații, întrebarea justițiabilului dacă nu cumva în spatele unor astfel de soluții se află mai mult decât simple divergenţe de interpretare, este legitimă.

Practica neunitară a instanțelor ne costă pe toți. Îi costă pe justițiabili – pentru că beneficiază de un tratament discriminatoriu iar protecția drepturilor lor rămâne doar un deziderat. Pe magistrații pentru că sunt chemați să soluționeze un număr foarte mare de contestaţii. Mediul de afaceri, pentru că așteptarea unei decizii corecte înseamnă pierdere din profit, sau pentru că investitorii străini se feresc să opereze în țară din pricina incertitudinii juridice. Și nu în ultimul rând, ne costă pe fiecare dintre noi, ca și contribuabili, pentru că suportăm aceste costuri atunci când România este condamnată de instanțele internaționale (CEDO).

Subliniem faptul că problema practicii neunitare nu este una exclusiv a justiției. Ea judecă pe baza legilor adoptate de Senat și Camera Deputaților, dar mai ales pe baza ordonanțelor simple sau de urgență emise de Guvern în cantitate nepermis de mare în ultima perioadă, acte normative a căror redactare este de multe ori deficitară și care lasă loc unor multiple interpretări.

În aceste condiţii, Transparency International România consideră ca imperios necesară soluţionarea oricăror diferende între decidenţii politici, de natură să blocheze adoptarea unor măsuri privind unificarea practicii judiciare şi identificarea, alături de reprezentanţii sistemului judiciar, a celor mai bune soluţii de natură tehnică pentru crearea cadrului necesar unei justiţii performante.

Subliniem că deocamdată practica neunitară rămâne una dintre pietrele de încercare ale Mecanismului de Cooperare şi Verificare, iar recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în România în ţările Uniunii Europene este sub semnul întrebării.

Victor Alistar
Director executiv


Data publicare: 04/11/2011