Sistemul Românesc de Integritate - corigent la testul de rezistență la corupție

Administrația publică, partidele politice și mediul de afaceri sunt principalii contribuitori la climatul de corupție generalizată din România, apărând ca cei mai vulnerabili piloni în analiza sistemului național de integritate. Politizarea excesivă a funcțiilor publice și alocarea discreționară a resurselor publice către grupuri de interese sunt principalele motive care au condus la aceste concluzii. În contextul electoral de anul acesta, performanța slabă a acestor piloni amenință nu doar fondurile publice și economia, ci chiar calitatea democrației.

Anul acesta, mai mult ca niciodată, românii au devenit conștienți de efectele corupției asupra propriei calități a vieții și iau atitudine. Corupția limitează libertatea, sărăcește, dezinformează, neagă accesul la justiție și serviciile publice, afectează sănătatea, degradează educația și viitorul tinerilor. Eliminarea corupției din toate sectoarele societății este, deci, imperativă și urgentă.

NIS2012

Studiului privind Sistemul Naţional de Integritate, ediția a treia, lansat astăzi de Transparency International România (TI-Ro) arată că instituțiile românești nu au resursele necesare și nu sunt suficient de independente pentru a rezista interferențelor politice sau de grup, generatoare de beneficii private și implicit de corupție în detrimentul societății. De asemenea, transparența selectivă şi extrem de limitată face ca mecanismele de angajare a răspunderii să fie lipsite de eficiență. Fie că este vorba de liderii politici – la nivel național sau local – fie de reprezentanții instituțiilor publice, oamenii şi-au pierdut încrederea că aceştia ar putea fi traşi la răspundere, sau după, caz promovaţi pe baza unor criterii obiective, indiferent dacă ele sunt exercitate de instituţiile de control, presă sau societate civilă.

Studiul asupra Sistemului Naţional de Integritate este un raport de analiză instituţională aplicată, care prezintă o evaluare calitativă a principalelor instituţii şi sectoare publice din România din perspectiva integrităţii publice. Rolul acestei cercetări este de a surprinde contribuţia fiecărui actor instituţional evaluat la cadrul general de luptă împotriva corupţiei. Perioada supusă analizei este 2009-2011.

Studiul TI-Ro mai arată că expunerea câtorva cazuri deduse justiției nu reprezintă un tratament adecvat pentru corupție deoarece aceasta recidivează, ci că este nevoie de o reformă sistematică, care să creeze ”anticorpi” instituționali la corupție și care să nu trateze doar simptomele, ci cauzele. Doar așa guvernarea țării va rezona cu dorințele cetățenilor, respectând democrația și transparența, garantând integritatea și dreptatea, asigurând responsabilitatea și răspunderea, bazându-se pe solidaritate și curaj.

Pentru un demers eficient de întărire a Sistemului Naţional de IntegritateTransparency International România recomandă ca priorităţile orizontale să se refere la adoptarea tuturor regulilor jocului într-un mod transparent, respectând procesul legislativ normal, după dezbatere și proces participativ și doar după analiza impactului și examinarea parlamentară necesară
Totodată este imperios necesară adoptarea şi implementarea unei strategii anticorupţie integrate, care să adreseze vulnerabilităţile tuturor pilonilor.

Victor Alistar, 
Director executiv 
victor.alistar@transparency.org.ro


Data publicare: 26/01/2012