București – 25 Februarie 2014

Transparency International România lansează joi, 27 februarie 2014, Raportul Național privind procedura de confiscare extinsă în România. Evenimentul va avea loc începând cu ora 14:00, în Palatul de Justiţie al Curții de Apel București.

Raportul prezintă o analiză a procedurilor actuale de confiscare aplicabile în România, fiind realizat pe baza legislaţiei aplicabile şi a unor chestionare privind practica şi statistica instituţională, la care au răspuns reprezentanţi ai instituţiilor cu competenţe în domeniu, magistraţi, organizații ale societății civile, reprezentanți ai presei şi oameni de afaceri.

Raport National privins Procedura de Confiscare Extinsa

În urma analizării legislației în materie de proceduri de confiscare și a răspunsurilor primite, au fost identificate ca principalele vulnerabilități, de natură să afecteze confiscarea bunurilor sau valorilor dobândite ilicit, lipsa de transparenţă în gestionarea şi valorificarea bunurilor confiscate, lipsa de cooperare între organismele care aplică procedura de confiscare. Totodată s-a constatat că datele statistice deţinute de aceste instituţii nu permit conturarea unei imaginii fidele asupra situaţiei confiscărilor deja realizate, pentru majoritatea informaţiilor solicitate fiind opusă excepţia secretului fiscal.

În lumina celor de mai sus, recomandările formulate în cadrul raportului vizează dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme eficiente la nivelul organismelor cu atribuţii în domeniul confiscării, publicarea în mod transparent și în timp util de către instituțiile relevante a statisticilor cu privire la confiscare şi realizarea de consultări periodice cu stakeholderilor relevanți în probleme punctuale și generale legate de confiscare.

Raportul este rezultatul unui proiect realizat în colaborare cu Transparency International Bulgaria și Transparency International Italia, care are ca obiectiv principal creșterea gradului de implicare a societății civile în monitorizarea instituțiilor care se ocupă de procedura de confiscare.


Data publicare: 27/02/2014