Transparency International Romania a organizat marți, 19 martie, două vizite de bune practici în București la care au participat funcționari publici din cadrul Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Botoșani, instituție lider în cadrul proiectului DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității. Întâlnirile au avut loc la Primăria Sectorului 2 și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Delegația UAT Botoșani a purtat discuții constructive cu reprezentanții instituțiilor gazdă, având oportunitatea de a afla lecțiile învățate, obstacolele întâlnite, rezultatele obținute și ideile concluzionate în urma implementării unor instrumente de management al calității, de exemplu CAF și ISO 9001.

Printre reprezentanții instituțiilor vizitate în cadrul întâlnirilor s-au numărat Prof. univ. dr. ing. Nicolae George Drăgulănescu, Manager Executiv J.M.JURAN - Romanian Quality Award Foundation; Andreea Grigore, Director al Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Valentina Rusen, Manager public - Direcția pentru Strategii și Reforme în Administrația Publică, Cristian Duțu - Directorul Executiv al Direcţiei Venit Buget Local Sector 2 și Cristina Nuță - Șef Biroul Control Intern și Managementul Calității Primăria Sectorului 2.

Pe toată durata vizitei, delegaţia a fost însoţită de expertul documentare și cercetare din partea Transparency International Romania.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui Sistem de Management al Calității și Performanței unitar și eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, dezvoltarea unui sistem informatic inovativ de management al documentelor, recertificarea SR EN ISO 9001 și pregătirea resursei umane din cadrul UAT Municipiul Botoșani, în scopul consolidării unui management performant și optimizării proceselor orientate către beneficiari.

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.


19 martie 2019


Data publicare: 20/03/2019