Transparency International România (TI-România) salută aprecierile pozitive incluse în raportul privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), publicat astăzi de Comisia Europeană şi atrage atenţia că provocările identificate de Comisie şi recomandările formulate trebuie să fie privite cu cea mai mare seriozitate.

Mediul de afaceri a atras atenţia de nenumărate ori asupra procedurilor abuzive şi a estorcărilor din partea agenţilor statului. Reamintim că, deşi au fost iniţiate măsuri de combatere a unor situaţii incerte în cazul vămilor şi al Gărzii Financiare, în strânsă legătura cu Obiectivul 4 al MCV, acestea se perpetuează. De asemenea, raportul atrage atenţia asupra problemelor apărute în procedurile de achiziţii publice pentru infrastructură şi alte investiţii, mai ales când acestea se fac din fonduri europene. Toate acestea pot fi combătute eficient doar dacă este schimbat sistemul legislativ şi instituţional în care ele se produc.

“Documentul se bazează pe raportările autorităţilor de la Bucureşti făcute pe acţiuni realizate şi mai puţin pe impactul real şi schimbările aduse de măsurile adoptate. Din păcate, în ultima perioada fenomenul corupţiei s-a generalizat în ciuda unor măsuri formale impuse de cele patru condiţionalităţi,” afirmă Victor Alistar, directorul executiv al TI România.

Raportul subliniază necesitatea abordării sistematice a luptei împotriva corupţiei. În aceast context, toate măsurile recomandate de Comisie trebuie integrate în strategia anti-corupţie, astfel încât acţiunile individuale să nu poată fi interpretate ca fiind acţiuni politice. Provocările ce trebuie incluse, astfel, în strategie, includ şi confiscarea averilor nejustificate şi sancţionarea descurajatoare a cazurilor de incompatibilitate, pericolul de prescriere al unor fapte de mare corupţie atunci când anchetele se prelungesc foarte mult. Aceste măsuri pot fi contrapuse problemelor administrative deja amintite prin formularea strategiei anti-corupţie cu consultarea reală a societăţii civile şi prin monitorizarea implementării sale.

Deşi raportul Comisiei nu face precizări cu privire la procesul de aderare la spaţiul Schengen şi la managementul fondurilor structurale şi de coeziune, toate aceste elemente definesc credeibilitatea României în Uniunea Europeană. Ca urmare, soluţionarea lentă a cazurilor de corupţie din vămi (începute în primăvară) şi numeroasele semne de întrebare cu privire la corectitudinea cheltuirii fondurilor europene, pot influenţa evaluarea CE din 2012, care va decide dacă MCV se va prelungi şi anul viitor.

Contact Media:
Iulia Coşpănaru
Tel: +40 213 177 170 
E-mail: iulia.cospanaru@transparency.org.ro


Data publicare: 21/07/2011