Bucuresti, 19 decembrie, 2011: Transparency International–România lansează astăzi studiul cu tema “Integritatea în mediul de afaceri din România.“ Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului “Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul acestui studiu au fost analizate din punct de vedere al transparenței, eticii și integrității, 631 de companii din 81 de sectoare de activitate și opt regiuni de dezvoltare. Cercetarea Transparency International–România (TI-RO) scoate la lumină faptul că, din cele 631 de companii analizate, doar 117 (din care 80 la sută cu capital străin) au un cod de etică publicat pe site-ul propriu, în timp ce restul de 514, respectiv 81.5 la sută, nu dovedesc un interes aparte pentru un mod mai transparent de a face afaceri. Ca urmare, putem spune că, în mediul de afaceri românesc, preocuparea pentru etică este mai degrabă rezultatul prezenţei companiilor străine decât al conştientizării nevoii de integritate.

Victor Alistar, director executiv Transparency International România: Complexitatea şi opacitatea pieţelor financiare care au generat criza economică reprezintă un semnal de alarmă foarte serios cu privire la prejudiciile pe care lipsa de transparenţă le poate cauza companiilor. Această experienţă a determinat o largă recunoaştere a importanţei pe care buna guvernare – posibilă doar în absenţa corupţiei – o are pentru dezvoltarea economică.”

Cristian Ducu, autorul studiului, consultant pe probleme de etică: "Una dintre principalele concluzii ale acestui studiu este că firmele din România nu știu cum să se protejeze de comportamente ilegale și imorale, indiferent că acestea vin din partea angajaților, a furnizorilor sau dinspre administrația publică. Putem spune că firmele din Romania sunt mult mai vulnerabile în fața crizei deoarece nu au învățat să-și securizeze investițiile, în primul rând pe plan intern.”

Evenimentul de lansare a studiului a fost realizat cu sprijinul Intercontinetal

 


Data publicare: 19/12/2011