Despre CIB

Transparency International România operează Centrul pentru Integritate în Business (CIB) cu scopul de a promova un mediu de afaceri etic și sănătos.   

CIB a fost dezvoltat în 2010 cadrul programului „Împreună pentru Integritate, Responsabilitate Socială și Dezvoltare Sustenabilă”, ca parte a eforturilor Transparency International România de a susţine un  mediu  de  afaceri  transparent și integru care să contribuie la dezvoltarea economică și la bunăstarea societății, pentru o Românie fără corupție.

Centrul oferă resurse și servicii dedicate mediului de afaceri pentru reducerea vulnerabilităților la corupție, prevenirea riscurilor și a consolidarea capitalului de încredere și reputației companiei.

Viziunea TI-România pornește de la ideea că sectorul privat joacă un rol cheie în modelarea felului în care societatea răspunde fenomenului de corupție, având în vedere că un mediu de afaceri curat, integru și transparent poate contribui decisiv la dezvoltarea economică a României. Construirea integrității în mediul de afaceri este o provocare atât pentru companii cât și pentru stakeholderi. Pentru crearea unei culturi a integrității sunt necesare eforturile conjugate ale acestora – este unica soluţie pentru a genera creştere economică sustenabilă și dezvoltarea sănătoasă a societății în general.

În acest sens, Transparency International Romania pune la dipoziție:

 • Analiză organizațională și dezvoltare instituţională prin elaborarea şi implementarea Codului de Etică și Conduită
 • Consultanţă în management pentru definirea și operaționalizarea managementului eticii și conformității
 • Servicii de formare a angajaţilor
 • Pachet de Servicii de consultanță, informare juridică și implementarea sistemului de whistleblowing (avertizare de integritate)
 • Elaborarea și promovarea politicii anticorupție a companiei pe lanţul propriu de aprovizionare şi distribuţie
 • Certificare de integritate

*Pachetul de inserţie în afaceri beneficiază de expertiză internaţională şi de utilizarea know-how-ului Business Integrity Program al Transparency International 
**Companiile care parcurg programul de inserţie se pot înregistra în Transparency International Romania Corporate Supporters Forum


Servicii

Principalele servicii oferite mediului de afaceri:

 • Asistenţă tehnică planificare şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
 • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
 • Training în materie de integritate şi managementul eticii
 • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
 • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
 • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate


Afilierea la CIB

 

Afilierea la CIB reprezintă un prilej pentru cei interesați pentru a se conecta la o rețea națională de colaborare pe sectoare de activitate bazată pe o serie de piloni precum:

 • alinierea legislației naționale la standardele internaționale
 • reducerea riscului prin implementarea unor sisteme de etică și conformitate
 • identificarea și adresarea riscurilor din industriile cele mai expuse la corupție
 • generarea de politici publice în domeniu
 • antrenarea cât mai multor stakeholderi în această mișcare

Beneficiile afilierii la CIB

Informare

Cunoașterea timpurie a inițiativelor și proiectelor legislative care privesc etica și conformitate în mediul de afaceri cu impact național și internațional

Participare la evenimente

Oportunitatea de a participa la evenimentele organizate de CIB. Acestea vor lua forma unor mese rotunde derulate în plan regional, lansări de studii, dezbateri și alte întâlniri tematice

Acces la resurse destinate exclusiv membrilor și alte instrumente de referință

Pregătirea angajaților în managementul integrității și responsabilității sociale

Posibilitatea de a evalua cu ajutorul unei game variate de instrumente eforturile organizației în domeniul conformității

Implicarea în comunitatea specialiștilor în integritate

Platforma de socializare permite membrilor să își creeze profile individuale și să intre în legătură cu colegi și experți pe probleme de etică și conformitate

Tot aici veți putea accesa o colecție de articole și publicații, concept papers, hărți ale zonelor de risc, arhive și înregistrări ale unor evenimente derulate deja


Summitul de Integritate pentru Prosperitate


Studii CIBTransparency International Romania implementează în România “Business Integrity Country Agenda (BICA)”, un proiect coordonat de Transparency International - Secretariat cu sediul la Berlin şi finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.


Propunerea de politică publică identifică nevoile și vulnerabilitățile mediului de afaceri din România şi face recomandări pentru mediul de afaceri, pentru autoritățile publice, precum şi pentru cetățeni și societatea civilă.Raportul de cercetare formalizează rezultatele sondajului de opinie, care reprezintă o parte componentă a proiectului „Creșterea rolului sistemului judiciar în prevenirea corupției în mediul de afaceri”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale la nivel național Apelul III, Programul RO01 - Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Arii Prioritare: Justiție și Afaceri Interne, implementat de Asociația Română pentru Transparență Transparency International România și Transparency International Norway.


Ghidul cuprinde subiecte precum: Radiografia valorilor care stau la baza mediului de afaceri autohton; Percepţii şi practici organizaţionale; Cadrul legislativ specific, aplicabil la nivel national; Concepte aplicabile pentru derularea de afaceri integre; Soluţii şi recomandări Transparency International Romania.


 • Transparency in Corporate Reporting

Transparency in Corporate Reporting (TRAC) analizează 124 de companii din lista Forbes a celor mai mari firme din lume cotate la bursă.
Raportul arată că cele mai mari companii ale lumii nu dezvăluie aproape deloc detalii financiare privind activitățile lor in afara țărilor de origine. 90 din 124 de companii nu dezvăluie taxele pe care le plătesc în țări străine, iar 54 nu pun la dispoziție informații despre câștigurile lor peste hotare.

 • Integritatea in mediul de afaceri - modele de bune practici europene

Promovarea integrității este vitală în combaterea practicilor ilegale și lipsite de etică ce pot apărea în mediul de afaceri de zi cu zi.Studiul oferă o trecere în revistă a principalelor standarde de conformitate aplicabile, în România, tuturor categoriilor de companii, indiferent de domeniul în care operează și care converg către o conduit integră în afaceri. Studiul se adresează cu precădere ofițerilor de conformitate care doresc fie să pună bazele unui astfel de sistem în companiile pentru care lucrează, fie să îl testeze sau revizuiască pe cel existent.


Volumul de față răspunde la întrebări de genul „ce poate face organizaţia mea ca să fie un lider moral?”. Altfel spus, este despre cum pot întări companiile buna reputaţie pe piaţă şi creşte performanţa prin asumarea poziţiei de lider în materie de etică în afaceri.Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.

 • Raport National asupra Coruptiei

Raportul Naţional asupra Corupţiei 2012 îşi propune să expună în mod analitic o sumă de aspect pozitive şi negative, oferind în acelaşi timp puncte de reper şi posibile soluţii pentru politicile publice din domeniu care au avut rezultate slabe.Studiul oferă o privire de ansamblu asupra modului în care politicile de integritate și codurile de etică sunt respectate, aplicate de către companiile private din România.