acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                    Romana English
acasa > politici si studii > Advocacy > Coalitia UNCAC
politici si studii  Coalitia UNCAC     Tipareşte aceasta pagina
UNCAC

Coaliţia UNCAC are ca obiectiv mobilizarea largă a societăţii civile pentru a sprijini Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei (UNCAC) şi facilitarea unei acţiuni solide a societăţii civile la nivel naţional, regional şi internaţional în sprijinul UNCAC.

Coaliţia este deschisă tuturor organizaţiilor şi indivizilor care militează pentru aceste scopuri. Întinderea UNCAC semnifică faptul că aceasta prezintă relevanţă pentru o gamă largă de organizaţii ale societăţii civile, incluzând grupuri de lucru în domeniul drepturilor omului, drepturilor în relaţiile de muncă, guvernare, dezvoltare economică, mediu şi responsabilitatea sectorului privat. Coaliţia organizaţiilor societăţii civile are ca membri organizaţii precum Transparency International (TI), UNICORN (sindicate împotriva corupţiei), Christian Aid, Global Witness, Oxfam, Access to Info Europe, Affiliated Network for Social Accountability--East Asia-Pacific, Institute for Security Studies in South Africa şi altele.

Doha, 9 nov. 2009: Societatea civilă îşi face auzite solicitările în cadrul Conferinţei Statelor Membre ale Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei (UNCAC), cerând responsabilitate, participare şi transparenţă.

Începând cu 9 nov., reprezentanţii celor 141 de state semnatare ale UNCAC sosesc la Doha pentru a decide dacă adoptă un mecanism de evaluare a implementării UNCAC, mecanism care ar da Convenţiei forţa necesară.

Vedeţi care sunt membrii coaliţiei şi cum poate organizaţia dumneavoastră să adere la coaliţie.

Coaliţia Organizaţiilor Societăţii Civile solicită adoptarea unui mecanism eficient de evaluare a implementării Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei

Declaraţia Coaliţiei UNCAC
A treia Conferinţă a Statelor Membre, Doha, 9-13 noiembrie 2009

 1. Corupţia subminează democraţia, statul de drept, drepturile şi libertăţile omului, precum şi dezvoltarea sustenabilă. Coaliţia UNCAC (Coaliţia) consideră că, având în vedere comunitatea globală de membri şi cadrul comprehensiv anticorupţie, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei (UNCAC) are un rol cheie în abordarea eficientă a corupţiei la nivel global. Între multiplele prevederi cu privire la transparenţă şi responsabilitate, UNCAC include măsuri care, în condiţiile în care ar fi implementate, ar contribui la prevenirea repetării prezentei crize financiare globale.
 2. Coaliţia este convinsă că succesul UNCAC în reducerea corupţiei depinde semnificativ de adoptarea unui mecanism de evaluare eficient şi participativ la a treia Conferinţă a Statelor Membre (CoSP) de la Doha, în noiembrie 2009. Un asemenea mecanism de evaluare este de asemenea vital pentru succesul prevederilor UNCAC referitoare la recuperarea bunurilor (asset recovery) şi evaluarea nevoilor de asistenţă tehnică, precum şi pentru întărirea cooperării internaţionale şi creşterea capacităţii de răspuns a guvernelor către cetăţeni.
 3. Coaliţia consideră că mecanismul de evaluare trebuie să fie comprehensiv, acoperind atât normele cu caracter obligatoriu, cât şi pe cele cu caracter dispozitiv, şi să includă următoarele:
  • susţinerea de către un secretariat competent
  • asistenţa asigurată de un grup de experţi independenţi
  • fundamentarea pe metode de evaluare testate, inclusiv peer review şi vizite de ţară
  • un caracter participator, care să implice societatea civilă şi alţi stakeholderi
  • transparenţă, care să rezulte în publicarea rapoartelor de ţară cu recomandări
  • realizarea în coordonare cu mecanisme de evaluare regională
  • finanţarea din bugetul ONU sau din contribuţiile evaluate, suplimentate, după necesităţi, prin contribuţii voluntare
 4. Coaliţia este convinsă că eficienţa oricărui mecanism de evaluare UNCAC depinde de implicarea societăţii civile şi accesul acesteia la informaţii cu privire la proces şi rezultatele acestuia. Coaliţia reaminteşte Statelor Membre că şi-au luat angajamentul de a sprijini participarea societăţii civile în eforturile anticorupţie şi de a primi aporturile acesteia în deliberări (Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, art. 13, Regulamentul de Procedură, regula 17). Coaliţia cere Statelor Membre să apeleze la bunele practici internaţionale în acest domeniu, demonstrate de mecanismele de evaluare ale altor convenţii anticorupţie (a Consiliului Europei, OAS, OECD), toate prevăzând aportul societăţii civile şi publicarea rapoartelor de evaluare
 5. Coaliţia cere guvernelor să asigure existenţa unui concept al termenilor de referinţă pentru un mecanism eficient de evaluare, pregătit pentru adoptare la Doha, în noiembrie 2009.
 6. Fără un mecanism de evaluare solid, eficienţa Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei va fi compromisă, cu consecinţe severe pentru viaţa şi nivelul de trai ale cetăţenilor din întreaga lume, precum şi pentru credibilitatea statelor semnatare şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

9 noiembrie 2009

RECOMANDĂRILE TI ASUPRA MECANISMULUI DE EVALUARE A UNCAC

Problema evaluării implementării nu a fost tranşată în 2003, atunci când a fost adoptată Convenţia ONU împotriva Corupţiei (UNCAC), decizia fiind amânată până după intrarea în vigoare a UNCAC. Prima Conferinţă a Statelor Partenere (CoSP) din decembrie 2006 a stabilit că „un mecanism efectiv şi eficient de evaluare a implementării Convenţiei…este de importanţă capitală şi urgentă”. Acesta a reprezentat un acord de principiu important. Cu toate acestea, cea de-a doua CoSP din ianuarie 2008 nu a adus cu sine progrese majore, în principal din cauza îngrijorărilor exprimate de unii membri influenţi ai statelor din G77.

De-a lungul anului precedent, un Grup de Lucru pentru Evaluarea Implementării a avut câteva întâlniri pentru a defini mecanismul de evaluare şi termenii săi de referinţă. Chiar dacă au fost înregistrate progrese, probleme majore rămân încă nerezolvate. Grupul de lucru se va întâlni din nou în perioada 11-12 mai şi în septembrie 2009. Cea de-a treia CoSP va avea loc în Doha, în săptămâna 9 noiembrie 2009, iar acţiunea pe marginea mecanismului de evaluare este cel mai important punct de pe agenda de la Doha. Din cauza complexităţii procesului de luare a deciziilor ce implică 140 de guverne, dacă chestiunile controversate nu se pot rezolva cu o anticipare considerabilă, perspectivele de succes pentru Doha vor fi reduse.

Chestiunea centrală este dacă CoSP de la Doha este pregătită pentru a stabili un mecanism de evaluare eficitent. Un eventual eşec în a stabili un astfel de mecanism în acest an, ar însemna un pas major înapoi, dăunând credibilităţii UNCAC, precum si abilităţii sale de a se dezvolta cu vigoare în instrument de combatere a corupţiei în lume.

Natura globală a actualei crize financiare amplifică importanţa UNCAC, fiind singura convenţie de acest tip ce are implicaţii globale. Criza financiară urgentează de asemenea nevoia implementării cât mai prompte a unor prevederi critice ale UNCAC. (Exemplele includ articole cu privire la transparenţă şi resposabilitate în managementul sectorului financiar public şi privat, la reformele din domeniul achiziţiilor publice, secretelor bancare şi la măsurile pentru îmbunătăţirea cooperării internaţionale.) Eşecul în stabilirea mecanismului de evaluare în acest an va diminua abilitatea UNCAC de a contribui la soluţionarea crizei financiare.

Citeste tot documentul...(.PDF)

CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

PREAMBUL

" Statele părţi ale prezentei Convenţii,
preocupate de gravitatea problemelor pe care le pune corupţia şi de ameninţarea pe care aceasta o constituie pentru stabilitatea şi siguranţa societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democratice, valorile etice şi justiţia şi compromiţând dezvoltarea durabilă şi statul de drept,
preocupate în egală măsură de legăturile existente între corupţie şi celelalte forme ale criminalităţii, în special criminalitatea organizată şi criminalitatea economică, inclusiv spălarea banilor,
preocupate, pe de altă parte, de faptul că problemele de corupţie care poartă asupra unor bunuri considerabile, putând reprezenta o parte substanţială a resurselor statelor, şi care ameninţă stabilitatea politică şi dezvoltarea durabilă a acestor state,
convinse că fenomenul corupţiei nu mai este o problemă locală, ci un fenomen transnaţional care loveşte toate societăţile şi toate economiile, ceea ce face esenţială cooperarea internaţională, pentru a o preveni şi pentru a o opri,
convinse în egală măsură că o abordare globală şi multidisciplinară este necesară pentru a preveni şi combate eficient corupţia,
convinse, pe de altă parte, că oferirea de asistenţă poate contribui într-o manieră importantă la prevenirea şi combaterea eficace a corupţiei, inclusiv prin întărirea capacităţii şi instituţiilor statului,..."

Citeste tot documentul...(.PDF)


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed