acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                     Romana English
acasa > proiecte > proiecte in desfasurare > CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică...
proiecte in desfasurare  proiect     Tipareşte aceasta pagina
„CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod MySMIS:120791

Titlul proiectului:
„CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod MySMIS:120791.

Parteneri în proiect:
Primăria Municipiului Caransebeş în parteneriat cu Transparency International Romania

Perioada de implementare:
martie 2018 – iunie 2019

Obiectiv general:
Implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Obiective specifice:

 • Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient
 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătă-ţirile pe care Primăria Municipiului Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor

Activităţi:

 • Acţiuni de recunoaştere a bunelor practici şi inovării în domeniu, prin studiu de început, vizite de studiu şi networking
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calității şi performanţei unitar şi eficient, pe baza rezultatelor evaluării CAF
 • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul instituţiei
 • Asigurarea sustenabilităţii şi premizelor de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii
 • *Campanie de informare, publicitate şi conştientizare

Rezultate:

 • un studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi internaţional în managementul calității aplicabil administrației publice>
 • două vizite de studiu şi networking
 • 4 ateliere de lucru
 • un mecanism de monitorizare a utilizării managementului calității şi performanţei
 • un sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, implementat
 • certificarea Primăriei Municipiului Caransebeş conform standardelor ISO 9001-2015>
 • 40 persoane din cadrul instituţiei certificate ca urmare a participării la cursuri de formare
 • un studiu de evaluare a impactului sistemelor și instrumentelor de management al calității
 • un manual de procedură privind actualizarea permanenta a standardelor de performanta si calitate
 • un raport de bună practică privind instrumentele şi mecanismele create in cadrul proiectului

Valoarea totală a proiectului
376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.

Finanţator:
proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Comunicat de presă 11 aprilie 2018 [PDF]


Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed