acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                     Romana English
acasa > media > EVENIMENT
media  EVENIMENT     Tipareşte aceasta pagina
TI-România – 10 ani de istorie şi perspective

Transparency International Romania aniversează astăzi zece ani de activitate în România. Valorificând crezul său – RESPECT PENTRU OAMENI ŞI REGULI - TI-România a pus de-a lungul celor 10 ani în slujba societăţii toată priceperea şi expertiza sa pentru construirea unui mediu transparent, integru şi curat pentru toţi cei interesaţi, fie ei cetăţeni, media, sector de afaceri, sau instituţii publice. La bilanţ, rezultatele noastre pot fi rezumate în:

 • Peste 5000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni (ALAC)
 • Peste 10 milioane de cetăţeni care au receptat mesajele campaniilor de conştientizare
 • Peste 30 de proiecte de politici publice sau de acte normative elaborate de TI-Romania adoptate de autorităţi
 • 70 cursuri organizate şi 1700 cursanţi
 • 19% dintre cazurile gestionate în 2009 de DNA întemeiate pe dispoziţiile art. 132, introdus prin Legea nr. 521/2004, ca urmare a eforturilor de advocacy ale TI-Romania, reprezentând un prejudiciu total reţinut de aproximativ 56 milioane RON şi 25 milioane EURO

Toate eforturile depuse pentru creşterea mediului de integritate publică în România s-au fundamentat pe o monitorizare atentă a evoluţii politicilor şi măsurilor publice şi private adoptate. Aşa cum a făcut-o de-a lungul celor 10 ani, TI-Romania trage şi astăzi un semnal de alarmă cu privire la degradarea accelerată a climatului de integritate la nivel naţional.

Studiul privind Sistemul Naţional de Integritate lansat astăzi reprezintă o radiografie a sistemului instituţional românesc, din perspectiva capacităţii şi a performanţelor sale în lupta împotriva corupţiei. Studiul însumează totodată şi impactul eforturilor de advocacy ale TI-România în sensul îmbunătăţirii cadrului normativ care guvernează aceste instituţii. Experienţa ultimului an şi efectele crizei economice fac însă ca performanţele instituţionale să înregistreze o curbă descendentă îngrijorătoare, generată în special de incapacitatea acestor piloni instituţionali de a securiza procesele interne de decizie şi de a asigura integritatea şi imparţialitatea acestora.

NIS Studiul privind Sistemul National de Integritate

Studiul asupra Sistemului Naţional de Integritate (SNI) este rezultatul unei abordări unice, dezvoltate de Transparency International, în măsurarea vulnerabilităţii la corupţie la nivel sistemic. Aceasta prevede un cadru metodologic care poate fi utilizat de către un număr foarte mare de actori interesaţi în anti-corupţie. Mai mult de 70 de astfel de studii de ţară au fost efectuate la nivel mondial din 2001 până în prezent.

Ideea din spatele sistemului de evaluare a integrităţii la nivel naţional este că o bună funcţionare a unui astfel de sistem oferă garanţii eficiente împotriva corupţiei. Sistemul Naţional de Integritate pune în evidenţă principalii actori şi instituţii ai statului care influenţează modul în care ţara este guvernată, prin evaluarea lor ca piloni ai întregului sistem. Evaluarea cuprinde examinarea atât a cadrului formal al fiecărei instituţii şi sector de activitate, cât şi a practicii instituţionale cotidiene, încercând să evidenţieze diferenţele dintre prevederile oficiale şi realitatea de pe teren.

Concluziile conferinţei de lansare a studiului, grupate pe ateliere tematice reunind mai mulţi piloni, pot fi formulate pe de o parte ca probleme şi dificultăţi identificate, iar pe de altă parte ca soluţii propuse de experţii şi profesioniştii invitaţi la dezbateri.

Atelier 1: Politica românească şi societatea. Promisiunea de integritate

Piloni abordaţi: Legislativul, Partidele Politice, Autoritatea Electorală Permanentă

Moderator: Mircea Geoană, Presedintele Senatului Romaniei

Probleme

 • Lipsa de transparenţă în campanile electorale, ceea ce generează cele mai scumpe campanii electorale din Europa şi, pe cale de consecinţă, clientelism politic pentru recuperarea banilor de către sponsorii din campanii
 • Administraţia publică slabă şi abuzată de factorul politic, fie prin numiri în funcţii de către conducătorii aleşi ai instituţiilor, fie prin modificări legislative
 • Corupţia electorală, la nivelul finanţări campaniilor şi cumpărarea de voturi, inclusiv cu oferirea unor ajutoare de stat

Soluţii propuse
 • Imaginarea unui instrumente de monitorizare a finanţării şi cheltuielilor partidelor pe perioadele dintre campanii, pentru că în campaniile electorale e prea târziu
 • Interzicerea modificării legilor electorale cu 6 luni înainte de data presupusă a alegerilor
 • Aplicarea la nivelul întregii ţări a sistemului de control a votului multiplu, bazat pe introducerea într-o bază de date comună pentru toate secţiile de votare a tuturor CNP-lor alegătorilor care se prezintă la urme. Sistemul a fost implementat într-un program pilot şi a funcţionat

Atelier 2: Uzul şi abuzul de protecţie în funcţia publică

Piloni abordaţi: Executivul, Administraţia Publică Centrală, Guvernarea locală

Moderator: Prof. univ. dr. Ioan Alexandru

Probleme

 • Lipseşte capacitate instituţiilor publice de a evalua calitatea, eficacitatea şi eficienţa bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziţionate din bani publici. Adesea această evaluare este absentă tocmai pentru că furnizorul este un client politic
 • Abuzul de legiferare al executivului, prin Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului
 • Abuzul administraţiei prin adoptarea de normele metodologie la legi adoptate de Parlament, norme care deturnează uneori legea de la efectele ei anticipate iniţial
 • Instabilitatea legislativă determină o proastă administrare
 • Lipseşte viziunea din partea executivului în ceea ce priveşte descentralizarea şi transferul de competenţe către nivelurile locale
Soluţii propuse
 • Apariţia unui martor social: neguvernamental, civic şi academic, pentru a urmări integritatea în procesele de achiziţie publică
 • Eliminarea Ordonanţei de Urgenţă ale Guvernului, ca posibilitate de legiferare a executivului, şi păstrarea delegării legislativă prin Ordonanţa simplă şi prin asumarea răspunderii guvernului, în cazul unor proiecte de importanţă majoră izvorâte de la executiv
 • Derularea de către instituţiile publice a unor campanii de informare, de masă, cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţeanului în relaţia cu sectorul public

Atelier 3: Cercul care nu se închide. Procesul de autoreglare a sistemului public din România

Piloni abordaţi: Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Instituţiile Sistemului de Contractare Publică

Moderator: Prof. univ. dr. Virginia Vedinaş

Probleme

 • Lipseşte capacitatea Curţii de Conturi de a afla dacă fondurile publice sunt utilizate în mod eficient
 • Curtea de Conturi a semnalat nereguli în rapoartele înaintate Parlamentului, dar ultimul raport dezbătut până iunie 2010 este cel pe 2007
Soluţii propuse
 • Pe baza cooperării pe care deja o are cu Ombutsmanul european, care a fost principalul promotor a codului de bună conduită în administraţia europeană, care priveşte conduita şi procedurile administrative transparente în relaţia cu cetăţeanul, Avocatul Poporului din România ar putea prelua modelul

Atelier 4: Câinii de pază latră, caravana trece…Rolul mediului neguvernamental (ONG, mass-media, mediu de afaceri) în promovarea integrităţii publice

Piloni abordaţi: Mass-media, Organizaţiile Societăţii Civile, Mediul de Afaceri

Moderator: Cezar Ion, Asociaţia Jurnaliştilor din România

Probleme

 • Lipseşte auto-reglementarea presei în ceea ce priveşte un cod de conduită profesional, care să fie promovat de jurnalişti şi sa promoveze integritatea în profesie. Orice încercare de reglementare legislativă a acestui sector este o încălcare a libertăţii de expresie şi o potenţială îngrădire a dreptului la informare a cetăţenilor
 • Amintirea campaniilor media printre ameninţările la siguranţa naţională reprezintă un enorm şi foarte grav potenţial de încălcare a libertăţii de expresie şi îngrădire a dreptului la informare a cetăţenilor
 • Politizarea televiziunii şi radioului publice
 • Atât mass-media cât şi organizaţiile neguvernamentale se confruntă în prezent cu grave probleme financiare
Soluţii propuse
 • Auto-reglementarea breslei jurnaliştilor cu un cod de conduită unitar
 • Coalizarea mass-media şi a societăţii civile, reacţia comună foarte rapidă la abuzurile de orice fel ale puterii publice şi politice construiesc capacitatea şi impactul acestor două sectoare
 • Organizaţiile societăţii civile devin un exemplu de integritate dacă reprezintă toţi cetăţenii, în sensul de a acţiona numai având în minte interesul cetăţeanului şi pentru promovarea acestui interes legitim

Atelier 5: Fides et Justitia. Restaurarea încrederii în actul de justiţie

Piloni abordaţi: Sistemul Judiciar, Poliţia, Agenţiile Anticorupţie>

Moderator: Laura Andrei, purtător de cuvânt al Tribunalului Bucureşti

Probleme

 • Problema de integritatea în justiţie trebuie discutată pornind de la recrutarea în poziţiile cheie din justiţie
 • Practica neunitară şi instabilitatea legislativă creează justiţiabilului impresia că actul de justiţie nu se înfăptuieşte, că este discreţionar şi subiectiv
 • Magistratura este o profesie cu reputaţie colectivă: proasta reputaţie unui magistrat afectează tot sistemul
 • La adresa sistemului judiciar există atacuri politice şi decredibilizare publică
Soluţii propuse
 • Reevaluarea, pe baze profesionale de competenţă, a procedurilor de numire în funcţiile cheie din magistratură
 • Asigurarea practicii unitare a instanţelor, fără supra-aglomerarea şi supra-solicitarea Înaltei Curţi
 • Stabilitatea legislativă este imperios necesară pentru a asigura un act de justiţie echitabil
 • Construirea unor strategii de comunicare ale instanţelor, pentru a explica deciziile rămase definitive şi irevocabile, mai ales în cazurile larg mediatizate


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed