1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

Este cunoscut faptul că pe parcursul derulării unui

proces există diferite etape contractuale (ex: planificarea

investiţiei, derularea procedurilor de achiziţie publică, im-

plementare, recepţie finală). Unele etape se pot desfășura

în faza de pregătire a proiectului, în timp ce altele pot avea

loc în faza de implementare a proiectului. Fiecare dintre

aceste momente reprezintă o oportunitate pentru a imple-

menta un Pact de Integritate. Este necesar ca Pactele să

fie derulate chiar de la începutul proiectului, în faza de

planificare, când sunt analizate nevoile, se evaluează fe-

zabilitatea proiectului şi se adoptă decizii cheie.

Transparența, răspunderea și activitățile specifice

prevenirii corupției pot fi derulate cu succes dacă se aplică

din etapele de planificare şi pregătire a achiziţiei, având în

vedere că deciziile sunt luate pe baza modului în care pro-

cesul contractual se va desfășura, pe baza metodelor folo-

site, etc. În funcție de tipul contractului, se va stabili mo-

dalitatea optimă de monitorizare a respectării Pactului de

Integritate, procedura de monitorizare a execuției contrac-

tului. Contractele cu executare imediată sau succesivă

(precum achizițiile, construcțiile sau serviciile de întreține-

re) pot fi supravegheate de un sistem de monitorizare

precum cele incluse în PacteIe de Integritate.

Prin urmare, se recomandă ca Pactele de Integri-

tate să existe pe întreaga perioadă de pregătire şi

implementare a ciclului de achiziţie publică. Monitorizarea

contractului pe perioada întregii etape de execuție asigură

faptul că obligațiile prevăzute în Pacte sunt onorate.

Momentul oportun pentru derularea

Pactului de Integritate în achiziţia publică

Pactele de Integritate (Integrity Pacts)

reprezintă un acord între o instituţie publică

şi o companie/un grup de companii

participante la un proces de achiziţie publică.

Acest acord implică angajamentul părților de

a se abţine de la a plăti, oferi, solicita sau

promite mită, trafic de influenţă sau orice alte

forme de coluziune pe parcursul procesului

de achiziție. Totodată instituie o formă de

transparentizare a achiziţiei, prin facilitarea

accesului unei terţe părţi la acest proces în

calitate de monitor extern. Monitorul este de

regulă o organizaţie a societății civile, iar

monitorizarea se poate desfăşura de la

începutul procesului de achiziţie şi până la

finalizarea implementării contractului.

#IntegrityPactsRO

Newsletter nr. # 3 Ianuarie 2017