acasa  despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training              Romana English
acasa >
Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)       Tipareşte aceasta pagina
GDPR

Având în vedere că în data 25 mai 2018 intră în vigoare noile prevederi privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), Transparency International Romania aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care au avut relaţii de colaborare sau contractuale în cadrul proiectelor implementate şi/sau al altor activităţi organizate de asociaţie, că au următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condiţiile în care pot fi exercitate
  2. Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date, respectiv Transparency International Romania, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta
  3. Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete
  4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană
  5. Dreptul la restricţionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora
  6. Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Transparency International Romania către diferiţi operatori de date, în condiţiile prevăzute de lege
  7. Dreptul la opoziţie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
  8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
  9. Dreptul de a se adresa justiţiei sau ANSPDCP = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate

Pentru orice alte informații pe acest subiect, vă rugăm să ne contactați la adresa: dpo @ transparency.org.ro

Vă mulțumim!
Echipa Transparency International Romania

 


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed