acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > politici si studii > Studii> Integritatea in mediul de afaceri
Studii  > Integritatea in mediul de afaceri     Tipareşte aceasta pagina
  Centrul pentru Integritate in Business

Centrul pentru Integritate în Business (CIB), este un centru de resurse având ca finalitate promovarea unor soluții pe termen lung pentru întărirea bunei guvernări bazată pe principii etice şi dezvoltarea parteneriatelor sectoriale între sectorul public, sectorul privat și societatea civila. CIB constituie un spațiu al dialogului între cele trei sectoare și oferă resursele necesare pentru a susține acest dialog la un nivel ridicat.

Mediul de afaceri poate fi cu ușurință considerat un motor al dezvoltării prin contribuția sa la dezvoltarea unei economii moderne, dinamice, bazată pe cunoaștere, care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă atâta vreme cât este respectată condiția de a dubla aceste eforturi cu asigurarea unei bune guvernări, bazată pe implicare și transparență. Studiile și cercetările realizate în cadrul proiectului cu privire la climatul de integritate din Români vor reliefa importanța dialogului social și civic prin implicarea partenerilor sociali și a societății civile în reformele structurale.

CIB își asumă că:

 • prin dialog continuu cu toate părțile interesate și implicate, va crea și dezvolta pacte de integritate sectoriale bazate pe recunoașterea și respectarea acelorași standarde de conformitate, etică și transparență la nivel sectorial
 • va oferi membrilor resursele, instrumentele și consilierea necesare pentru a își menține angajamentul
 • va crește nivelul de conștientizare atât cu privire la nivelul de implicare al membrilor pentru promovarea bunelor practici cât și cu privire la lipsa de interes sau de disponibilitate pentru dialog a terților

Afilierea la CIB reprezintă un prilej pentru cei interesați pentru a se conecta la o rețea națională de colaborare pe sectoare de activitate bazată pe o serie de piloni precum:

 • alinierea legislației naționale la standardele internaționale
 • reducerea riscului prin implementarea unor sisteme de etică și conformitate
 • identificarea și adresarea riscurilor din industriile cele mai expuse la corupție
 • generarea de politici publice în domeniu
 • antrenarea cât mai multor stakeholderi în această mișcare

Beneficiile generate de afilierea la CIB:

 • Informare
 • Cunoașterea timpurie a inițiativelor și proiectelor legislative care privesc etica și conformitate în mediul de afaceri cu impact național și internațional
 • Participare la evenimente
 • Oportunitatea de a participa la evenimentele organizate de CIB. Acestea vor lua forma unor mese rotunde derulate în plan regional, lansări de studii, dezbateri și alte întâlniri tematice
 • Acces la resurse destinate exclusiv membrilor și alte instrumente de referință
 • Pregătirea angajaților în managementul integrității și responsabilității sociale
 • Posibilitatea de a evalua cu ajutorul unei game variate de instrumente eforturile organizației în domeniul conformității
 • Implicarea în comunitatea specialiștilor în integritate
 • Platforma de socializare permite membrilor să își creeze profile individuale și să intre în legătură cu colegi și experți pe probleme de etică și conformitate
 • Tot aici veți putea accesa o colecție de articole și publicații, concept papers, hărți ale zonelor de risc, arhive și înregistrări ale unor evenimente derulate deja

   
Instrumente şi tendinţe privind integritatea în mediul de afaceri
   
Integritatea in mediul de afaceri din Romania. Cercetare asupra mecanismelor de instituţionalizare a eticii în companii
   
Raport Naţional asupra Corupţiei
   
Campioni ai integrităţii: Linii directoare de conduită pentru o companie lider
   
Arii de conformitate: Direcţii de lucru
   
Integritatea in mediul de afaceri - modele de bune practici europene


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale