acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2018
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
11 aprilie

Start bun pentru proiectul CETATE, în beneficiul cetăţenilor din Municipiul Caransebeş

Primăria Municipiului Caransebeş în parteneriat cu Transparency International Romania anunţă demararea proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Proiectul CETATE are ca obiectiv general implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • Standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei Municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeş privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient
 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătă-ţirile pe care Primăria Municipiului Caransebeş le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor

Principalele rezultate aşteptate în urma implementării acestui proiect:

 • un studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi internaţional în managementul calității aplicabil administrației publice
 • un mecanism de monitorizare a utilizării managementului calității şi performanţei
 • un sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, implementat
 • certificarea Primăriei Municipiului Caransebeş conform standardelor ISO 9001-2015
 • 40 persoane din cadrul instituţiei certificate ca urmare a participării la cursuri de formare
 • un studiu de evaluare a impactului sistemelor și instrumentelor de management al calității
 • un manual de procedură privind actualizarea permanenta a standardelor de performanta si calitate
 • un raport de bună practică privind instrumentele şi mecanismele create in cadrul proiectului

Atât în beneficiul Primăriei Municipiului Caransebeş, cât şi în beneficiul cetăţenilor, proiectul va contribui implicit la: fluidizarea proceselor organizaționale; debirocratizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din cadrul instituției; reducerea duratei de livrare a proceselor orientate către beneficiari.

Prin toate activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va asigura extinderea şi consolidarea Sistemului de Management al Calităţii din cadrul Primăriei, contribuind astfel la optimizarea proceselor orientate către cetăţenii beneficiari în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020. În acelaşi timp, proiectul contribuie la creșterea capacității administrative a instituției, care va putea deveni astfel model de bună practică la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei.

Proiectul este implementat în perioada: martie 2018 – iunie 2019 >

„CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod My SMIS:120791 este un „proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă”.

Informaţii despre proiect sunt disponibile pe site-urile celor doi parteneri: http://www.primaria-caransebes.ro şi www.transparency.org.ro . Persoană de contact: Andrei Ungur, Manager de proiect; tel: 0255/514885; 0255/515139; e-mail: primaria.caransebes@gmail.com

descarcă Comunicatul de presă 11 aprilie 2018 [PDF]


Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

   TI Romania   contact
  media
Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale