acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

ANUNT ACHIZITIE DE SERVICII CAZARE HOTELAsociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 - ROMANIA, Telefon: 021-317.71.70, Fax: 021-317.71.72, e-mail: secretariat@stpbi.ro, website: www.stpbi.ro,
în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, procedura competitivă, în vederea atribuirii contractului de prestări „Servicii de cazare la hotel”, CPV 55110000-4 conform secţiunii Specificaţii tehnice.
Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.


Procedura de atribuire aplicata
Achiziţie directă prin procedura competitivă, având în vedere O.U.G. 34/20006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare cât şi INSTRUCTIUNEA nr. E6946/C.I./31.08.2009 la contractul de finanţare.


Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul intra in vigoare la data semnării lui si este valabil pana la data: 31.10.2010


Data de livrare 24.09.2010, ora 1800, 25.09.2010, orele 1300 şi 1800, 24.09.2010, ora 1300, la locaţia stabilită de beneficiar

Documente:
1. Anunt achizitie [doc]
2. Documentatie atribuire [doc]   TI Romania   contact
  media