acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

ANUNT PRESTARI SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTEAsociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 - ROMANIA, Telefon: 021-317.71.70, Fax: 021-317.71.72, e-mail: secretariat@stpbi.ro, website: www.stpbi.ro,
în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, procedura competitivă, în vederea atribuirii contractului de prestări „Servicii organizare evenimente, CPV 79952000-2 conform secţiunii Specificaţii tehnice.
Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de produse solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.


Procedura de atribuire aplicata
Achiziţie directă prin procedura competitivă, având în vedere O.U.G. 34/20006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare cât şi INSTRUCTIUNEA nr. E6946/C.I./31.08.2009 la contractul de finanţare


Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul intra in vigoare la data semnării lui si este valabil pana la data: 31.12.2010


Termen de plată:
În baza contractului încheiat între achizitor şi furnizor se va emite factură separată pentru fiecare eveniment organizat. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 14 zile de la emiterea şi comunicarea facturii, după recepţia serviciilor.

Documente:
1. Anunt achizitie [doc]
2. Documentatie atribuire [doc]   TI Romania   contact
  media