acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

ANUNT ACHIZITIE DE SERVICIIAsociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 - ROMANIA, Telefon: 021-317.71.70, Fax: 021-317.71.72, e-mail: secretariat@stpbi.ro, website: www.stpbi.ro, în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, procedura competitivă, în vederea atribuirii contractului de prestări "Servicii de catering", CPV 55520000-1 conform secţiunii Specificaţii tehnice.
Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.


Achizitor
Asociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 - ROMANIA, Telefon: 021-317.71.69, Fax: 021-317.71.72, e-mail: secretariat@stpbi.ro, website: www.stpbi.ro


Procedura de atribuire aplicata
Achiziţie directă prin procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă, având în vedere O.U.G. 34/20006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare cât şi INSTRUCTIUNEA nr. E6946/C.I./31.08.2009 la contractul de finanţare.


Termen de finalizare sau durata contractului
Contract cadru până la data de 02.05.2011, cu livrări în baza notelor de comandă - anexe
Data de livrare Datele pervăzute în oferta tehnică pentru evenimente.


Termen de plată:
Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 14 zile de la emiterea şi comunicarea facturii, după recepţia serviciilor.
Modalităţi de plată: plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator.


Locul prestării serviciilor
Serviciile de catering: pregătirea mâncării la sediul prestatorului şi livrarea la sediul achizitorului.

  Specificaţiile tehnice
 • Cateringul pentru 20 de persoane
  • în zilele de 24.01, 25.01, 26.01.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • în zilele 27.01, 28.01. 2011: pauză de cafea – un total de 20 porţii.
  • În ziua 29.01.2011: prânz şi pauză cafea – un total de 20 de porţii
  • în zilele de 31.01, 01.02, 02.02, 03.02.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • în zilele de 14.02, 15.02, 16.02.2011: prânz şi o pauză de cafea pe zi - un total de 40 de porţii
  • în zilele de 21.02, 22.02, 23.02.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • în zilele de 28.02, 01.03, 02.03.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • în zilele de 10.03, 11.03.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • în zilele de 14.03, 15.03, 16.03, 17.03.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 40 de porţii
  • în zilele de 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03.2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 40 de porţii
  • în zilele de 28.03, 29.03. 2011: prânz şi o pauză de cafea – un total de 60 de porţii
  • 04.04, 05.04, 06.04, 07.04.2011: prânz şi pauză de cafea – un total de 80 de porţii.
  • 11.04, 12.04, 13.04, 14.04, 15.04: prânz şi pauză de cafea – un total de 100 de porţii
  • 18.04. 2011 : prânz şi pauză de cafea – un total de 20 de porţii.
 • Oferta trebuie sa includă preturile pentru următorul meniu:
 • Apa plată
 • Cafea (zahar, lapte, spatule)
 • fursecuri pentru pauza de cafea pentru 20 de persoane
 • prânz pentru 20 de persoane/zi
 • vesela, tacâmuri de unică folosinţă, şerveţele
Furnizorul se obligă să asigure transportul până la destinaţia finală menţionată în documentaţie.
Furnizorul se obligă să asigure livrarea.
Termen de livrare: 1 zi de la data trimiterii comenzii scrise ferme a achizitorului.
Plata produselor: se va face în maxim 14 de zile lucrătoare de la livrarea şi recepţia mărfii. Produsele vor fi proaspete si calde cu respectarea standardelor de calitate.


Adresa la care se transmit ofertele
Ofertele de preţ pot fi trimise pe fax: 021/3114499, sau direct la sediul Asociaţiei Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 panâ pe data de 19.01.2011, ora. 1600 Detalii suplimentare: Irina Lonean, tel: 021.317.71.69
Documentaţia poate fi descărcată în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului: www.stpbi.ro


Termenul limita de primire a ofertelor
19.01.2011, ora. 1600


Modalităţile de finanţare şi de plată
Proiectul "Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în regiunea Bucureşti Ilfov" (contractul POSDRU/10/3.3/S/4) este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritara 3 "Creşterea adaptabilitatii lucratorilor şi a intreprinderilor", Domeniul major de interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila"


Criteriul de atribuire a contractului
Preţul cel mai scăzut


Manager de proiect,
Iulia Coşpănaru


Întocmit
Elena Calistru
Asistent de proiect
10.01.2011


Documente:
1. Anunt achizitie [doc]   TI Romania   contact
  media