acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

Anunţ de participare NR. 14 / 21.07.2011ANUNŢ initiere achiziţie de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul CPV – 55000000-0

Termen limită de depunere a ofertelor - 28.07.2011, ora 10:00

  • Data deschiderii ofertelor - 28.07.2011, ora 13:00.
  • Data finalizării evaluării ofertelor - 28.07.2011, ora 17:00
  • Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire - 28.07.2011, ora 18:00
  • Termen limită pentru depunerea contestaţiilor - 29.07.2011, ora 17:00
  • Termen limită pentru răspuns la contestaţii - 01.08.2011, ora 17:00
  • Semnarea contractului - 02.08.2011
Descarca anuntul [pdf]


Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, , Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172 organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul CPV – 55000000-0, în vederea implementării proiectului Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Achizitor
Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172

Procedura de atribuire a contractului
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura competitivă, desfăşurată conform Anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul unitar cel mai mic.

Obiectul contractului:
constă în achiziţia de servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul în vederea implementării proiectului POSDRU ID 2558, „Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov

Durata contractului:
5 luni

Sursa de finanţare:
Proiectul POSDRU/10/3.3/S/4/2558, „Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov” ,cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Valoarea estimată a contractului:
51612,90 RON fără TVA

Adresa la care se transmit ofertele:
Asociația Română pentru Transparenţă|Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania
Fax: +4021. 317.71.72
E-mail: office@transparency.org.ro

Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi:
Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica de la sediul Asociației Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania din Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, București – Secretariat sau de pe site-ul autorităţii contractante www.transparency.org.ro, secţiunea Oportunităţi.
Pentru orice informaţii privind achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact Ioana Ionescu, printr-o solicitare scrisă transmisă prin email: achizitii@transparency.org.ro sau la fax: 0213177172.

Alte informaţii:
Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet www.transparency.org.ro. Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe pagina de internet www.fseromania.ro

Documente:
1 - Documentaţie de atribuire [PDF]

2 - Formulare [ doc ]

Data:
20.07.2011


   TI Romania   contact
  media