acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

ATRIBUIT

Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, , Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172 organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, de Computere de birou CPV 30213300-8, Imprimante CPV 30232110-8, Servere CPV 48821000-9, Piese şi accesorii pentru computere CPV 30237100-0, în vederea implementării proiectului Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă.

Achizitor
Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172

Procedura de atribuire a contractului
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura competitivă, desfăşurată conform Anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul cel mai mic.

Obiectul contractului:
constă în achiziţia de computere de birou, imprimante, servere, piese şi accesorii pentru computere, necesare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU ID 63280 Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă.

Durata acordului cadru:
24 luni

Sursa de finanţare:
Proiectul cu ID 63280 "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă" ,cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Valoarea estimată a contractului:
155724 Lei fără TVA

Data începerii procedurii:
31.05.2011

Data limită de depunere a ofertelor:
14.06.2011, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele:
Asociația Română pentru Transparenţă|Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania
Fax: +4021. 317.71.72
E-mail: office@transparency.org.ro

Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi:
Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica de la sediul Asociației Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania din Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, București – Secretariat sau de pe site-ul autorităţii contractante www.transparency.org.ro, secţiunea Oportunităţi.
Pentru orice informaţii privind achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact Elena Calistru, printr-o solicitare scrisă transmisă prin email: office@transparency.org.ro sau la fax: 0213177172.

Alte informaţii:
Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet www.transparency.org.ro. Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe pagina de internet www.fseromania.ro

Documente:
1 - Documentaţie de atribuire [PDF]

2 - Formulare [ doc ]

3 - Clarificare [pdf]

Data:
13.05.2011


   TI Romania   contact
  media