acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

Anunţ de participare NR. 1 / 02.05.2012

Calendarul procedurii de atribuirea în urma prelungirii termenului de depunere a ofertelor este următorul:

  • Termen limită de depunere a ofertelor - 16.05.2012, ora 14:00
  • Data deschiderii ofertelor - 16.05.2012, ora 15:00
  • Data finalizării evaluării ofertelor1 - 17.05.2012, ora 12:00
  • Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire - 17.05.2012, ora 14:00
  • Termen limită pentru depunerea contestaţiilor - 18.05.2012, ora 17:00
  • Termen limită pentru răspuns la contestaţii - 21.05.2012, ora 17:00
  • Semnarea contractului - 22.05.2012
Anunt prelungire termen depunere oferte achiziţie publică [PDF]
Precizare - [09-05-2012]Clarificare - 7 [11-05-2012]
Clarificare - 6 [09-05-2012]
Clarificare - 5 [09-05-2012]
Clarificare - 4 [09-05-2012]
Clarificare - 3 [08-05-2012]
Clarificare - 2 [07-05-2012]
Clarificare - 1 [07-05-2012]

Proiectul „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei” finanţat de către Comisia Europeană – DG Concurenţă,
implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă
în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, în perioada 2011-2013
Numărul de identificare al contractului: HT.3183/SI2.597841
Training of National Judges Programme/Programul de training al judecătorilor naţionali


La achiziţia de Servicii de cazare la hotel CPV 55110000-4, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3, Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel, COD CPV 55120000-7, în vederea implementării proiectului „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei”.

Achizitor
Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172

Procedura de atribuire a contractului
Procedura de achiziţie directă prin prospectare de piaţă, conform normelor aplicabile.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare
Preţul cel mai mic.

Obiectul contractului
achiziţia de Servicii de cazare la hotel, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării, Servicii de reuniuni si conferinţe organizate la hotel, necesare pentru implementarea activităţilor proiectului „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei”, Contract - HT.3183/SI2.597841.

Durata acordului-cadru/contract
5 luni / 1 lună

Sursa de finanţare
Contract - HT.3183/SI2.597841 prin programul Training of National Judges Programme/ Programul de training al judecătorilor naţionali al Comisiei Europene – DG Concurenţă, Proiectul „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei”

Valoarea estimată a Acordului-cadru pentru toate loturile
76.560 RON fără TVA.

Valoarea estimată a Contractului de achiziţie pentru un singur lot
25.520 RON fără TVA

Data începerii procedurii
02.05.2012

Data limită de depunere a ofertelor
13.05.2012, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele
Asociaţia Română pentru Transparenţă|Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania Fax: +4021. 317.71.72, E-mail: office@transparency.org.ro

Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi
Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica de la sediul Asociației Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania din Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucureşti – Secretariat sau de pe site-ul www.transparency.org.ro, secţiunea Oportunităţi. Pentru orice informaţii privind achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact, printr-o solicitare scrisă transmisă prin email: office@transparency.org.ro sau la fax: 0213177172

Alte informaţii
Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet www.transparency.org.ro

Data: 02.05.2012


Documente:
1 - Documentaţie de atribuire [PDF]

2 - Formulare [ doc ]

3 - Anunt achizitie [pdf]

Data:
02.05.2012


   TI Romania   contact
  media