acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii


Anunt anulare procedura

Transparency International Romania lanseaza procedura de achiziţie publică desfăşurată conform Ordinului 1050/2012 având ca obiect “Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel” COD CPV 55120000-7, în cadrul proiectului „Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă”

Clarificari

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:asigurarea serviciilor de coffee break, masă şi închiriere săli, în funcţie de necesităţi pentru 8 grupuri de lucru organizate în Bucureşti cu durata de 1 zi; 12 evenimente de promovare organizate în Focşani, Cluj, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Bucureşti cu durata de 1 zi; 10 dezbateri organizate în Focşani, Braşov, Cluj, Iaşi, Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Bucureşti cu durata de 1 zi; 10 cursuri organizate în Focşani, Braşov, Cluj, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Piteşti, Craiova şi Constanţa cu durata de 3 zile..

Tipul şi durata contractului: contract servicii, durata: mai – 31 octombrie 2013

Valoarea estimată:170.440 lei, fără TVA.

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut.

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:22.04.2013, ora 15:00

Data şi ora deschiderii ofertelor:22.04.2013, ora 16:30

Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de pe site-ul www.transparency.org.ro sau de la sediul Beneficiarului

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la dna. Carmen Ştefan, e-mail: carmen . stefan @ transparency.org.ro , tel. 0723 395 311, fax: 021 317 71 72 (informaţii generale cu privire la achizitor)

Informaţii despre beneficiarul proiectului

Denumirea şi sediul beneficiarului privat

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency Internaţional România, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Anunţul de participare a fost publicat la data de 15 aprilie 2013 pe site-ul www.transparency.org.ro Secţiunea Oportunităţi

documente:

Anunt lansare [PDF]

Documentatie [DOC]


   TI Romania   contact
  media