acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul contractului: asigurarea serviciilor de coffee break şi închiriere săli, în funcţie de necesităţi pentru 8 grupuri de lucru organizate în Bucureşti cu durata de 1 zi; 12 evenimente de promovare organizate în Focşani, Iaşi, Brașov, Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Bucureşti cu durata de 1 zi; 9 dezbateri organizate în Braşov, Iaşi, Timişoara, Piteşti, Craiova, Constanţa şi Bucureşti cu durata de 1 zi; 7 cursuri organizate în Braşov, Timişoara, Piteşti, Craiova, București şi Constanţa cu durata de 3 zile

Tipul şi durata contractului: contract servicii, durata: iunie – 31 noiembrie 2013

Valoarea estimată:107.240 lei, fără TVA

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:31.05.2013, ora 12:00.

Data şi ora deschiderii ofertelor:31.05.2013, ora 13:00.

Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de pe site-ul www.transparency.org.ro sau de la sediul Beneficiarului

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la dna. Carmen Ştefan, e-mail: carmen . stefan @ transparency.org.ro , tel. 0723 395 311, fax: 021 317 71 72 (informaţii generale cu privire la achizitor)

Informaţii despre beneficiarul proiectului

Denumirea şi sediul beneficiarului privat

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency Internaţional România, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Anunţul de participare a fost publicat la data de 24 mai 2013 pe site-ul www.transparency.org.ro Secţiunea Oportunităţi

documente:

Anunt lansare [PDF]

Documentatie [DOC]


   TI Romania   contact
  media