acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

Denumirea proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă"
Denumirea contractului: POSDRU/93/3.3/S/63280

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul contractului: constă în achiziţionarea serviciilor de publicitate necesare implementării proiectului ID 63280 “Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă” şi anume:

  • LOT I – Realizare spoturi publicitare şi materiale conexe.
  • LOT II – Difuzare spoturi publicitare, materiale conexe şi de informare online.

Tipul şi durata contractului: contract servicii, durata: iunie – 31 noiembrie 2013

Valoarea estimată
:

  • LOT I – Realizare spoturi publicitare şi materiale conexe – 240.000 lei, fără TVA
  • LOT II – Difuzare spoturi publicitare, materiale conexe şi de informare online – 280.000 lei, fără TVA

Total achiziţie 520.000 lei, fără TVA

.

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, unde propunerea financiară are o pondere de 30% şi propunerea tehnică are o pondere de 70%..

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:12.06.2013, ora 13:00

Data şi ora deschiderii ofertelor:12.06.2013, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de pe site-ul www.transparency.org.ro sau de la sediul Beneficiarului

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la dna. Carmen Ştefan, e-mail: carmen . stefan @ transparency.org.ro , tel. 0723 395 311, fax: 021 317 71 72 (informaţii generale cu privire la achizitor)

Informaţii despre beneficiarul proiectului

Denumirea şi sediul beneficiarului privat

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency Internaţional România, cu sediul în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 21, et. 2, cod poştal: 010044, Localitate: Bucureşti, Ţara: România.

Anunţul de participare a fost publicat la data de 4 iunie 2013 pe site-ul www.transparency.org.ro Secţiunea Oportunităţi

documente:

Anunt lansare [PDF]

Documentatie [DOC]


   TI Romania   contact
  media