acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

Consultare de piaţă în vederea achiziţionării de servicii de consultanţă pentru scriere proiect POCA CP 3/2017

În vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte CP3/2017 “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție” precum şi în vederea fundamentării cheltuielilor ce vor sta la baza cererii de finanţare şi a construirii bugetului, Transparency International Romania I Asociaţia Română pentru Transparenţă realizează o consultare de piaţă pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru scrierea de proiecte.

Contractul de prestări servicii de consultanţă şi expertiză pentru obţinerea finanţării nerambursabile, respectiv elaborarea cererii de finanţare, inclusiv anexele aferente, se va încheia în temeiul prevederilor legale în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

În acest sens, rugăm ca toate părţile interesate, respectiv persoane juridice, organisme internaţionale şi persoane fizice autorizate să transmită oferte până la data de 20 Martie 2017, orele 12.00, la sediul Transparency International Romania sau prin e-mail pe adresa office @ transparency.org.ro.

Oferta va conţine cel puţin următoarele documente:

  • Scrisoare de înaintare
  • Propunerea tehnică cuprinzând o scurtă descriere asupra viziunii ofertantului cu privire la obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice şi rezultatele aşteptate ale proiectului
  • Propunerea financiară, cuprinzând costul pentru elaborarea cererii de finanţare, inclusiv anexele aferente. Costul va fi exprimat în lei fără TVA
  • Minimum un contract de consultanţă şi expertiză pentru obţinerea de finanţări nerambursabile încheiat în ultimii 5 ani

Facem următoarele precizări:

  • Bugetul maximum estimat al proiectului este de 7.500.000 lei
  • Predarea cererii de finanţare şi a tuturor anexelor completate se va face până la data: 28 martie 2017, la sediul Transparency International Romania, ora 17.00
  • Plata se va face după semnarea contractului de finanţare, în cadrul primei cereri de plată a proiectului

În vederea achiziţionării de servicii de consultanţă şi expertiză pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi anume pentru scrierea proiectului aferent POCA CP 3/2017, consultarea de piaţă se va realiza şi prin metoda consultării site-urilor de profil.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: doamna Georgiana Ciuta, tel.: +40 316 606000, fax: +40 316 606 006, office @ transparency.org.ro .

documente:

Ultima actualizare 16 martie 2017


   TI Romania   contact
  media