acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

 

Reluare procedura

Proiectul „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de stat”finanţat de către Comisia Europeană – DG Concurenţă, implementat de către Asociaţia Română pentru Transparenţă în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, în perioada ianuarie - decembrie 2018

Grant Agreement SI2.762811 - HT.5229 - Call for Proposals 2016 -Training of national judges in EU competition law

Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Transparency International Romania cu sediul în Bld. Gh.Magheru nr. 28-30, etaj 3, sector 1, cod 010336, Bucureşti, România, email office@transparency.org.ro, telefon +40 316 606000, reprezentată legal prin Victor Alistar, în calitate de Director Executiv, achiziționează:

Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel în cadrul proiectului “Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de stat” conform cerințelor din Caietul de sarcini.

Modalitate de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană prin Comisia Europeană - Directorate General for Competition (Direcţia Generală Concurenţă)

Detalii anunț

Tip anunț-Achiziție directă

Tip contract-Contract de prestare servicii

Denumire achiziție: Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel în cadrul proiectului “Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de stat”.

Cod CPV: 55120000-7 Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel (Rev.2)

Perioada de desfășurare cursuri: August – Septembrie 2018 pentru cursurile desfășurate in afara Bucureștiului si Octombrie 2018 pentru cursul desfășurat in București.

  1. Descrierea contractului

Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel (5 cursuri de formare – vineri, sâmbătă și duminică – 4 în afara Bucureștiului + 1 in București, cazare de joi seara cu decazare duminica) în cadrul proiectului “Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind ajutorul de stat”.

  1. Valoarea estimată a contractului

Scopul acestei proceduri este achiziționarea de servicii de cazare, masă, decont transport participanți și închiriere sală pentru cele 5 cursuri de formare.

Nr. de participanți= 92 – Numărul participanți pentru care se asigura cazare, masa si transport

Nr. de participanți =23 – Numărul participanți pentru care se asigura catering si sala de conferința

Nr. zile curs=3

Nr. de cursuri=5 (4 în afara Bucureștiului + 1 in București)

Valoarea estimată totală= 102717.31 lei fără TVA

  1. Condiții contract

Conform documentației de atribuire (Caiet de sarcini, Fișa de date, Model contract, Formulare). Documentația va fi disponibilă pe site-ul www.transparency.org.ro

  1. Criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut per total pachet servicii cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.

  1. Termen limită de primire oferte 10.07.2018
  2. Informații suplimentare

Ofertele se vor depune la sediul Transparency International Romania adresa Bld. Gh.Magheru nr. 28-30, etaj 3, sector 1, cod 010336, Bucureşti, România până la data de 10.07.2018. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.transparency.org.ro. Eventualele solicitări de clarificări și răspunsurile aferente vor fi transmise la adresa de email office@transparency.org.ro până la data de 06.07.2018 (cel puțin cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor).

 

documente:

anunt achizitie [PDF]

caiet de sarcini [PDF]

formulare [DOC]

Ultima actualizare 03 iulie 2018


   TI Romania   contact
  media