acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

ANUNT ACHIZITIE DE FURNIZARE PRODUSE CONSUMABILEAsociaţia Română pentru Transparenţă, cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044 - ROMANIA, Telefon: 021-317.71.70, Fax: 021-317.71.72, e-mail: secretariat@stpbi.ro, website: www.stpbi.ro,
în calitate de achizitor, organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, procedura competitivă, în vederea atribuirii contractului furnizare produse consumabile conform secţiunii Specificaţii tehnice.
Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de produse solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.


Procedura de atribuire aplicata
Achiziţie directă prin procedura competitivă, având în vedere O.U.G. 34/20006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare cât şi INSTRUCTIUNEA nr. E6946/C.I./31.08.2009 la contractul de finanţare


Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul intra in vigoare la data semnării lui si este valabil şase luni


Termen de plată:
In baza contractului încheiat între achizitor şi furnizor, achizitorul va emite comandă periodic, urmând ca pe parcursul celor 6 luni de contract să emită comandă pentru întreaga cantitate solicitată.
Furnizorul va emite factură separată pentru fiecare comandă onorată, după semnarea procesului verbal de recepţie a mărfi.
Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 14 zile de la emiterea şi comunicarea facturii, după recepţia serviciilor.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator

Documente:
1. Anunt achizitie [doc]
2. Documentatie atribuire [doc]   TI Romania   contact
  media