acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
stiri           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > Oportunitati > Achizitii
Oportunitati colaborare cu TI       Tipareşte aceasta pagina
Achizitii

Anunţ de participare NR. 8 / 13.05.2011ATRIBUIT

Anunt atribuire [pdf]Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, , Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172 organizează, la sediul din Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, et. 2 Sector 1, cod 010044, achiziţia servicii tipografice cod CPV 79810000-5, în vederea implementării proiectului Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă.

Achizitor
Asociația Romana pentru Transparenţă | Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania, email: office@transparency.org.ro tel. 021317 71 70, fax. 0213177172

Procedura de atribuire a contractului
Prospectare de piaţă conform Anexei 1 a Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul unitar cel mai mic.

Obiectul contractului:
constă în achiziţia de servicii tipografice necesare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU ID 63280 Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă.

Durata contractului:
6 luni

Sursa de finanţare:
Proiectul cu ID 63280 "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă" ,cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Valoarea estimată a contractului:
29984.45 LEI fără TVA

Data începerii procedurii:
13.05.2011

Data limită de depunere a ofertelor:
20.05.2011, ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele:
Asociația Română pentru Transparenţă|Transparency International Romania, Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 , Localitatea: București , Cod poștal: 010044 , Romania
Fax: +4021. 317.71.72
E-mail: office@transparency.org.ro

Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi:
Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica de la sediul Asociației Române pentru Transparenţă|Transparency International Romania din Bd-ul. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1, București – Secretariat sau de pe site-ul autorităţii contractante www.transparency.org.ro, secţiunea Oportunităţi.
Pentru orice informaţii privind achiziţia, vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact Elena Calistru, printr-o solicitare scrisă transmisă prin email: office@transparency.org.ro sau la fax: 0213177172.

Alte informaţii:
Informaţii despre achiziţie şi despre proiect se pot obţine şi de pe pagina de internet www.transparency.org.ro. Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se pot obţine de pe pagina de internet www.fseromania.ro

Documente:
1 - Documentaţie de atribuire [PDF]

2 - Formulare [ doc ]

3 - Solicitare clarificare servicii tipografice [ pdf ]

4 - Solicitare clarificare servicii tipografice [ pdf ]

Data:
13.05.2011


   TI Romania   contact
  media