acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
 media  servicii  proiecte  politici si studii  publicatii  centru  training                                     Romana English
acasa > proiecte > proiecte incheiate > 2008 > Întărirea capacităţii manageriale ...
proiecte incheiate  2008     Tipareşte aceasta pagina
Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului

Scopul proiectului:

Promovarea transparenţei şi independenţei justiţiei, respectarea dreptului la un proces echitabil şi accesul la informaţii, prin unificarea procedurilor administrative interne la nivelul instanţelor judecătoreşti. Perioada de desfasurare este decembrie 2007 – septembrie 2008

Instrumente de monitorizare

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

1. 1 panel de experţi format din 5 experţi;
2. 3 monitori locali selectaţi;
3. 1 analiză legislativă;
4. 1 set de instrumente de monitorizare a a practicilor administrative ale instanţelor;
5. 1 sesiune de pregătire pentru monitorii locali;
6. 3 rapoarte de monitorizare: 1 la nivelul fiecărei curţi de apel;
7. 1 propunere de politică publică pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
8. 1 ghid privind interpretarea unitară a prevederilor procedurale administrative interne;
9. 2 dezbateri;
10. 1 publicaţie finală;
11. 2000 de publicaţii diseminate;
12. 1 conferinţă de presă

Rolul organizaţiei:

1. Analiza capacităţii administrative a sistemului judiciar de a furniza un serviciu public de de justiţie de calitate, eficient şi transparent.
2. Îmbunătăţirea calităţii serviciului public de justiţie prin formularea unor propuneri de unificare a practicilor administrative.

Costul proiectului:
€ 41 275

Finanţatori:
PHARE 2005


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed