acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media        servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training               Romana English
acasa > servicii > instruire
servicii  instruire     Tipareşte aceasta pagina
Instruire

Pentru realizarea misiunii sale, Transparency Internaţional Romania (TI-Ro) a organizat şi realizat diferite sesiuni de instruire pe probleme circumscrise corupţiei.

Din punct de vedere organizatoric, sesiunile de instruire au fost realizate în cadrul diferitelor proiecte gestionate de TI-Ro şi prin intermediul compartimentului de training.

Din punctul de vedere al grupurilor ţintă, au participat la aceste sesiuni de instruire funcţionari publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, decidenţi, cadre didactice din învăţământul liceal, elevi, păriţi, reprezentanţi ai ONG-urilor ce activează la nivel local, etc.

Aceste sesiuni de instruire nu au avut ca singur obiectiv prezentarea mijloacelor de combatere a corupţiei şi a altor acte de neintegritate, ci şi informarea şi conştientizarea asupra potenţialilor factori generatori de corupţie şi a efectelor sociale negative ale acestora. De asemenea, s-a urmărit conştientizarea participanţilor cu privire necesitatea promovării unor politici anticorupţie atât în instituţiile publice, cât şi în cadrul firmelor private, ca premisă a dezvoltării pe criterii reale de eficienţă şi eficacitate a respectivelor entităţi.       
 

mai multe informatii...


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale